Kwestie prawne na etapie planowania projektu badawczego

Na etapie planowania projektu badawczego kluczowa jest identyfikacja wszystkich kwestii oraz ryzyk prawnych, gdyż wiele z nich na późniejszym etapie może być bardzo trudno rozwiązać bez uprzedniego przygotowania. Niekiedy upływ czasu lub dalszy rozwój projektu może nawet spowodować, że rozwiązanie części z nich będzie niemożliwe.
Zaplanowanie działań projektowych od strony prawnej wymaga dobrej orientacji we wszystkich aspektach prawnych, z  którymi projekt może się wiązać, a z drugiej strony – dobrej merytorycznej znajomości projektu.

Fragment broszury „Prawne aspekty otwierania danych badawczych – poradnik” dostepnej w zakładce Pliki do pobrania.