Szkolenie z zarządzania danymi badawczymi – 22.03.2021

Zapraszamy na szkolenie z zarządzania danymi badawczymi, które odbędzie się 22 marca (poniedziałek) o godz. 12:00 na platformie ClickMeeting.

Program szkolenia:

12:00 – 12:15 Wprowadzenie poświęcone realizowanemu projektowi

12:15 – 13:45 Część 1: Przygotowanie danych badawczych do udostępniania

 1. Dane badawcze – definicje
 2. Korzyści płynące z prawidłowego zarządzania danymi badawczymi
 3. Plan Zarządzania Danymi (Data Management Plan; DMP)
 4. Dane w Horyzoncie 2020 i grantach NCN
 5. Selekcja i przygotowywanie danych do udostępnienia

13:45 – 14:00 Przerwa

14:00 – 15:30 Część 2: Prawne aspekty udostępniania danych badawczych

 1. Dane badawcze jako przedmiot regulacji prawnej
 2. Udostępnianie danych badawczych z perspektywy prawa własności intelektualnej
 3. Udostępnianie danych badawczych z perspektywy ochrony danych osobowych
 4. Udostępnianie danych badawczych a komercjalizacja wyników badań naukowych
 5. Stosowanie wolnych licencji (Creative Commons i Open Data Commons)

Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o zapisy poprzez formularz rejestracyjnyAktualizacja, 17.03.2021: rejestracja zakończona. Zarejestrowane osoby otrzymają z platformy ClickMeeting mailowe zaproszenie wraz z instrukcjami, jak dołączyć do spotkania.

Webinarium: Jak korzystać z Repozytorium Otwartych Danych RepOD? – 9.03.2021

Zapraszamy na webinarium „Jak korzystać z Repozytorium Otwartych Danych RepOD?”, które odbędzie się 9 marca 2021 r. (wtorek) o godz. 13:00. 

Podczas szkolenia przedstawione zostaną najważniejsze funkcje Repozytorium, w szczególności przechowywanie i publiczne udostępnianie danych badawczych. Omówione zostaną takie zagadnienia jak metadane, trwałe identyfikatory, możliwość łączenia zbiorów danych z publikacjami, embargo, wersjonowanie czy wybór licencji. Szkolenie kierowane jest do pracowników naukowych, bibliotekarzy akademickich i wszystkich zainteresowanych korzystaniem z repozytorium. 

Program webinarium: 
13:00 – 13:10 Wstęp i prezentacja projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych 
13:10 – 14:00 Jak korzystać z Repozytorium Otwartych Danych RepOD? 
14:00 – 14:15 Pytania i odpowiedzi (czat) 

Repozytorium Otwartych Danych RepOD to repozytorium ogólnego przeznaczenia, korzystać mogą z niego wszyscy polscy badacze, bezpłatnie i niezależnie od afiliacji instytucjonalnej. Nowa wersja serwisu uruchomiona została w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o zapisy poprzez formularz rejestracyjny. Aktualizacja, 8.03.2021: rejestracja zakończona.

Zasady FAIR w repozytoriach danych badawczych

FAIR to akronim słów „findable” (możliwy do znalezienia), „accessible” (dostępny), „interoperable” (interoperacyjny) i „reusable” (możliwy do ponownego wykorzystania). Termin ten określa zasady, jakie należy uwzględnić w zarządzaniu danymi badawczymi oraz ich otwartym udostępnianiu. Każda z nich ma charakter ogólnych wytycznych, które można realizować poprzez szczegółowe rozwiązania, zarówno na etapie przygotowania, jak na etapie udostępniania danych.

Repozytoria mogą umożliwiać lub ułatwiać wdrażanie zasad FAIR m.in. poprzez nadanie zestawom danych trwałych identyfikatorów, konieczność wprowadzenia opisujących dane metadanych czy możliwość udostępnienia danych wraz z metadanymi i dokumentacją na wolnych licencjach wskazanych bądź wybranych z listy przez użytkownika.

Zasady FAIR sformułowane zostały z myślą o budowaniu i rozwijaniu technicznego ekosystemu, w którym poprzez różnego rodzaju powiązane ze sobą serwisy i infrastruktury możliwe będzie wyszukiwanie, łączenie, analizowanie czy ponowne wykorzystanie danych badawczych. Opcje te mają być dostępne nie tylko dla ludzi, ale i dla maszyn, dlatego tak istotne jest odpowiednie wdrażanie zasad FAIR i stosowanie standardowych rozwiązań wszędzie tam, gdzie to możliwe.

Zasady FAIR są ponadto istotnym elementem wymogów w zakresie udostępniania danych badawczych w politykach otwartości instytucji finansujących badania naukowe (np. programy ramowe Komisji Europejskiej, wytyczne Narodowego Centrum Nauki) oraz w raportach, rekomendacjach i innych dokumentach określających strategiczne cele związane z rozwojem infrastruktury otwartej nauki w Europie.

Więcej o zarządzaniu danymi badawczymi zgodnie z zasadami FAIR przeczytać można w broszurze „Selekcja i przygotowanie danych badawczych do udostępnienia” opracowanej w ramach projektu i dostępnej w zakładce Pliki do pobrania.

Podsumowanie szkolenia 23.02.2021

Ponad 70 osób uczestniczyło w dzisiejszym szkoleniu z zarządzania danymi badawczymi, podczas którego przedstawione zostały praktyczne i prawne aspekty zarządzania danymi badawczymi i ich otwartego udostępniania, m.in. korzyści i dobre praktyki, polityki otwartości w zakresie danych czy wolne licencje. Zaprezentowane zostały także cele i założenia projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych oraz uruchomione w ramach projektu repozytoria.

Kolejne szkolenie z zarządzaia danymi badawczymi odbędzie się w marcu.

Szkolenie z zarządzania danymi badawczymi – 23.02.2021

Zapraszamy na szkolenie z zarządzania danymi badawczymi, które odbędzie się 23 lutego (wtorek) o godz. 12:00 na platformie ClickMeeting.

Program szkolenia:

12:00 – 12:15 Wprowadzenie poświęcone realizowanemu projektowi

12:15 – 13:45 Część 1: Przygotowanie danych badawczych do udostępniania

 1. Dane badawcze – definicje
 2. Korzyści płynące z prawidłowego zarządzania danymi badawczymi
 3. Plan Zarządzania Danymi (Data Management Plan; DMP)
 4. Dane w Horyzoncie 2020 i grantach NCN
 5. Selekcja i przygotowywanie danych do udostępnienia

13:45 – 14:00 Przerwa

14:00 – 15:30 Część 2: Prawne aspekty udostępniania danych badawczych

 1. Dane badawcze jako przedmiot regulacji prawnej
 2. Udostępnianie danych badawczych z perspektywy prawa własności intelektualnej
 3. Udostępnianie danych badawczych z perspektywy ochrony danych osobowych
 4. Udostępnianie danych badawczych a komercjalizacja wyników badań naukowych
 5. Stosowanie wolnych licencji (Creative Commons i Open Data Commons)

Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o zapisy poprzez formularz rejestracyjnyAktualizacja, 17.02.2021: rejestracja zamknięta. Zarejestrowane osoby otrzymają z platformy ClickMeeting mailowe zaproszenie wraz z instrukcjami, jak dołączyć do spotkania.

Podsumowanie webinarium – 3.02.2021

Dzisiaj odbyło się pierwsze w ramach projektu webinarium „Jak korzystać z Repozytorium Otwartych Danych RepOD?”, podczas którego omówione zostały najważniejsze funkcje repozytorium oraz proces deponowania danych badawczych. W szkoleniu uczestniczyło ponad 70 osób z różnych jednostek naukowych.

Webinarium: Jak korzystać z Repozytorium Otwartych Danych RepOD? – 3.02.2021

Zapraszamy na webinarium „Jak korzystać z Repozytorium Otwartych Danych RepOD?”, które odbędzie się 3 lutego 2021 r. (środa) o godz. 13:00.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną najważniejsze funkcje Repozytorium, w szczególności przechowywanie i publiczne udostępnianie danych badawczych. Omówione zostaną takie zagadnienia jak metadane, trwałe identyfikatory, możliwość łączenia zbiorów danych z publikacjami, embargo, wersjonowanie czy wybór licencji. Szkolenie kierowane jest do pracowników naukowych, bibliotekarzy akademickich i wszystkich zainteresowanych korzystaniem z repozytorium.

Program webinarium:
13:00 – 13:10 Wstęp i prezentacja projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych
13:10 – 14:00 Jak korzystać z Repozytorium Otwartych Danych RepOD?
14:00 – 14:15 Pytania i odpowiedzi (czat)

Repozytorium Otwartych Danych RepOD to repozytorium ogólnego przeznaczenia, korzystać mogą z niego wszyscy polscy badacze, bezpłatnie i niezależnie od afiliacji instytucjonalnej. Nowa wersja serwisu uruchomiona została w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o zapisy poprzez formularz rejestracyjny. Aktualizacja, 27.01.2021: rejestracja zamknięta.

Podsumowanie szkolenia 21.01.2021

21 stycznia 2021 r. odbyło się szkolenie z zarządzania danymi badawczymi w naukach społecznych. Było to pierwsze w ramach projektu szkolenie o charakterze dziedzinowym i zorganizowane wspólnie przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego i Instytut Studiów Społecznych im. Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W szkoleniu uczestniczyło ponad 70 osób.

Program obejmował trzy bloki zagadnień: wprowadzenie do zarządzania danymi badawczymi, dane badawcze w naukach społecznych oraz prawne aspekty zarządzania danymi i ich otwartego udostępniania.

W części pierwszej omówione zostały korzyści płynące z właściwego zarządzania danymi badawczymi i przygotowywanie planów zarządzania danymi, wymogi instytucji finansujących badania naukowe, dobre praktyki i zasady FAIR oraz zalety korzystania z repozytoriów danych badawczych.

Podczas części drugiej, poświęconej danym badawczym w naukach społecznych, omówione zostały kryteria wyboru danych do udostępnienia oraz najważniejsze zasady i kolejne etapy przygotowania danych, m.in. wybór formatów, nazewnictwo plików i folderów, anonimizacja lub pseudonimizacja, wybór licencji, embargo oraz opis zbioru. Zaprezentowane zostało także uruchomione w ramach projektu Repozytorium Danych Społecznych (RDS), jego struktura, zasoby oraz najważniejsze funkcje.

Trzecia część szkolenia dotyczyła prawnych aspektów udostępniania danych i skupiała się na kwestiach związanych z danymi społecznymi, m.in. na danych osobowych czy kwestiach etycznych. W części prawnej rozwinięty został także temat wyboru licencji i omówione zostały licencje Creative Commons.

Kolejne szkolenie z zarządzania danymi badawczymi odbędzie się w lutym.

Kwestie prawne na etapie planowania projektu badawczego

Na etapie planowania projektu badawczego kluczowa jest identyfikacja wszystkich kwestii oraz ryzyk prawnych, gdyż wiele z nich na późniejszym etapie może być bardzo trudno rozwiązać bez uprzedniego przygotowania. Niekiedy upływ czasu lub dalszy rozwój projektu może nawet spowodować, że rozwiązanie części z nich będzie niemożliwe.
Zaplanowanie działań projektowych od strony prawnej wymaga dobrej orientacji we wszystkich aspektach prawnych, z  którymi projekt może się wiązać, a z drugiej strony – dobrej merytorycznej znajomości projektu.

Fragment broszury „Prawne aspekty otwierania danych badawczych – poradnik” dostepnej w zakładce Pliki do pobrania.

Szkolenie z zarządzania danymi badawczymi w naukach społecznych – 21.01.2021

Zapraszamy na szkolenie z zarządzania danymi badawczymi w naukach społecznych, które odbędzie się 21 stycznia 2021 r. o godzinie 11:30 na platformie ClickMeeting.

Szkolenie organizowane jest przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego i Instytut Studiów Społecznych im. Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Program szkolenia:

11:30 – 11:45 Wprowadzenie poświęcone realizowanemu projektowi

11:45 – 12:30 Część 1. Wprowadzenie do zarządzania danych badawczymi i ich udostępniania (ICM UW)

 • Dane badawcze – definicje
 • Korzyści płynące z prawidłowego zarządzania danymi badawczymi
 • Plan Zarządzania Danymi (Data Management Plan; DMP)
 • Dane w Horyzoncie 2020 i grantach NCN

12:30 – 13:30 Część 2: Dane badawcze w naukach społecznych (ISS UW, IFIS)

 • Selekcja i przygotowywanie danych społecznych do udostępnienia
 • Prezentacja Repozytorium Danych Społecznych
  • Repozytorium Danych Społecznych jako platforma udostępniania danych ilościowych przez Polskie Archiwum Danych Społecznych (PADS)
  • Repozytorium Danych Społecznych jako platforma udostępniania danych jakościowych przez Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN (ADJ IFiS PAN)

14:00 – 15:30 Cześć 3. Prawne aspekty udostępniania danych badawczych (ICM UW)

 • Dane badawcze jako przedmiot regulacji prawnej
 • Udostępnianie danych badawczych z perspektywy prawa własności intelektualnej
 • Udostępnianie danych badawczych z perspektywy ochrony danych osobowych
 • Kodeksy etyczne
 • Stosowanie wolnych licencji (Creative Commons i Open Data Commons)

Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o zapisy poprzez formularz rejestracyjnyAktualizacja, 18.01.2021: rejestracja zamknięta. Zarejestrowane osoby otrzymają z platformy ClickMeeting mailowe zaproszenie wraz z instrukcjami, jak dołączyć do spotkania.