Podsumowanie szkoleń 11 i 18 maja 2021 r.

11 maja 2021 r. odbyło się webinarium na temat Repozytorium Otwartych Danych RepOD, podczas którego zaprezentowano najważniejsze funkcje repozytorium oraz omówiono proces deponowania zestawów danych. Tydzień później, 18 maja odbyło się dwuczęściowe szkolenie z zarządzania danymi badawczymi, które obejmowało prawne i praktyczne aspekty zarządzania danymi i ich otwartego udostępniania. Podczas szkoleń omówiono także założenia i cele projektu Dziedzinowe Repozytoria Danych Badawczych. W szkoleniach udział wzięło łącznie 130 osób.

Kolejne szkolenia odbędą się w czerwcu 2021 r. Informacje na temat terminu wraz z formularzem rejestracji zamieszczone zostaną na stronie.