Podsumowanie szkoleń w kwietniu 2021 r.

W kwietniu 2021 r. w ramach projektu zorganizowane zostały dwa szkolenia, w których w sumie udział wzięło ponad 130 osób. 13 kwietnia odbyło się webinarium na temat korzystania z Repozytorium Otwartych Danych RepOD, a 19 kwietnia – dwuczęściowe szkolenie z zarządzania danymi badawczymi poświęcone praktycznym oraz prawnym aspektom zarządzania danymi. Podczas szkoleń zaprezentowane zostały także założenia i cele projektu Dziedzinowe Repozytoria Danych Badawczych, powstałe w ramach projektu repozytoria oraz ich funkcje. Szkolenia kierowane są do badaczy z różnych dyscyplin zainteresowanych otwartym udostępnianiem danych, a także do bibliotekarzy i pracowników administracji wspierających naukowców w zarządzaniu danymi.

Kolejne szkolenia odbędą się w maju 2021 r. Informacje na temat terminu wraz z formularzem rejestracji zamieszczone zostaną na stronie.