Wystąpienie na temat projektu podczas IV PKOS

W dniach 14-16 kwietnia 2021 r. odbyła się IV Pomorska Konferencja Open Science, w całości poświęcona otwartemu udostępnianiu danych badawczych. Prezentacje konferencyjne przygotowali zarówno naukowcy, którzy opowiedzieli o doświadczeniach w zakresie przygotowania danych do udostępnienia, jak i pracownicy administracji i działów IT oraz bibliotekarze wspierający badaczy w zarządzaniu danymi.

W sesji pt. „Projekty i inicjatywy wspierające otwarte udostępnianie wyników badań naukowych” zaprezentowany został projekt Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych. Wystąpienie poświęcone było w szczególności repozytoriom danych badawczych powstałym w ramach projektu:

Omówione zostały zmiany wprowadzone w oprogramowaniu Dataverse oraz funkcje repozytoriów i różnice między nimi, m.in. w zakresie schematów metadanych, opcji automatycznej analizy danych czy usprawnień uwzględniających rozmiar danych.