Rezultaty projektu

Projekt Dziedzinowe Repozytoria Danych Badawczych realizowany był w okresie od 1 sierpnia 2018 do 29 października 2021 r. W ramach projektu powstały trzy otwarte repozytoria danych badawczych, z których bezpłatnie skorzystać może każdy. W repozytoriach udostępniono opracowane w ramach projektu dane badawcze.

Repozytorium Otwartych Danych RepOD to repozytorium ogólnego przeznaczenia służące do otwartego udostępniania wszelkiego typu danych badawczych wytworzonych, zebranych lub opisanych na potrzeby działalności naukowej.

https://repod.icm.edu.pl

Repozytorium Danych Społecznych RDS to dziedzinowe repozytorium służące do otwartego udostępniania ilościowych oraz jakościowych danych społecznych.

https://rds.icm.edu.pl/

Macromolecular Xtallography Raw Data Repository MX-RDR to repozytorium służące do archiwizacji i udostępniania surowych danych dyfrakcyjnych zarejestrowanych dla kryształów
makromolekuł.

http://mxrdr.icm.edu.pl/