Zespół

Prace w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych realizowane są przez zespoły projektowe w ICM UW, ISS UW, IFiS PAN i UAM w Poznaniu.


 

Zespół w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM UW):

Jakub Szprot (kierownik projektu)
Wojciech Fenrich
Natalia Gruenpeter
Karol Kulik
Aleksandra Majer
Krzysztof Mądry
Wojciech Trębicki


 

Zespół w Instytucie Studiów Społecznych UW im. prof. Roberta B. Zajonca (ISS UW):

Tomasz Jerzyński
Marcin Zieliński

Zespół w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (IFiS PAN):

Maciej Melon
Karolina Augustyniak-Brzezińska
Magdalena Bielińska
Jacek Mazurczak
Siuzan Uorner
Danuta Życzyńska-Ciołek


Zespół na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM):

Mirosław Gilski