Publikacje na temat projektu

W ostatnich miesiącach ukazały się nowe publikacje na temat projektu. „Pauza Akademicka. Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności” (nr 566/2021) opublikował artykuł pt. „Repozytoria danych otwarte dla wszystkich badaczy”, w którym omówiono funkcje i zalety repozytoriów.

Wszystkie repozytoria powstałe w ramach projektu korzystają z trwałych identyfikatorów: nadają zestawom danych numery DOI (Digital Object Identifier) oraz umożliwiają wprowadzenie przypisanych badaczom numerów ORCID (Open Researcher and Contributor ID) czy przypisanych instytucjom numerów ROR (Research Organization Registry). Trwałe i unikalne identyfikatory ułatwiają wyszukanie danych, zacytowanie ich, a także powiązanie z innymi rezultatami badań – zarówno publikacjami, jak i danymi badawczymi.

Pełna treść dostępna jest na stronie tygodnika.


W e-czasopiśmie dla naukowców, dydaktyków i doktorantów „PWN Nauka” ukazał się artykuł pt. „Otwarte dane badawcze – nowe perspektywy”. Ujęto w nim zarówno rezultaty projektu, jak i inne działania ICM UW na rzecz otwartych danych badawczych.

Z Repozytorium Otwartych Danych korzystać mogą zarówno indywidualni badacze, jak i instytucje zainteresowane prowadzeniem kolekcji, umożliwiających gromadzenie i udostępnianie w jednym miejscu danych wytwarzanych w ramach badań prowadzonych w konkretnych uczelniach czy instytutach. Instytucje sprawują nadzór merytoryczny nad swoimi kolekcjami, współpracując przy ich prowadzeniu z ICM UW.

Bezpłatne czasopismo pobrać można ze strony PWN Nauka.


W „Biuletynie EBIB” ukazał się ponadto artykuł pt. „Archiwum Danych Jakościowych IFIS PAN w nowej odsłonie”, w którym omówiono udostępniane w Repozytorium Danych Społecznych RDS zasoby Archiwum.

Nowa infrastruktura, którą wykorzystuje archiwum, jest otwarta dla wszystkich badaczy z obszaru nauk społecznych, niezależnie od afiliacji instytucjonalnej. Mogą oni sami dodawać zbiory i opisywać je za pomocą zestandaryzowanych i szeroko stosowanych w repozytoriach cyfrowych metadanych, co nie było możliwe przy użyciu wcześniej stosowanego przez nas narzędzia.

Artykuł dostępny jest na stronie Biuletynu.


W listopadowym numerze „Forum Akademickiego” ukaże się jeszcze jeden artykuł na temat rezultatów projektu, który poświęcony jest współpracy z partnerami projektu.

Szkolenia przeprowadzone w ramach projektu

Podczas realizacji projektu przeprowadzono 22 szkolenia z zarządzania danymi badawczymi, w których udział wzięło 1411 osób z różnych instytucji naukowych z całej Polski. 2 szkolenia odbyły się w formie stacjonarnej w listopadzie i grudniu 2019 roku, pozostałe z uwagi na ograniczenia wprowadzone podczas pandemii organizowane były online od marca 2020 r. do października 2021 r.

Dodatkowo w ramach działań informacyjnych i promocyjnych w 2021 r. rozpoczęto organizację szkoleń na temat utworzonych w ramach projektu repozytoriów. Zorganizowano 6 szkoleń na temat Repozytorium Otwartych Danych RepOD (łącznie w szkoleniach uczestniczyło 388 osób), 2 szkolenia na temat danych społecznych i Repozytorium Danych Społecznych RDS (204 osoby) oraz 2 szkolenia na temat repozytorium Macromolecular Xtallography Raw Data Repository MX-RDR (25 osób).

Łącznie we wszystkich szkoleniach wzięło udział ponad 2000 osób.

Podsumowanie szkoleń – wrzesień i październik 2021 r.

Na przełomie września i października odbyły się ostatnie szkolenia zaplanowane w ramach projektu. 

28 września 2021 r. odbyło się webinarium „Dane badawcze w naukach społecznych. Prezentacja Repozytorium Danych Społecznych”, w którym uczestniczyło 88 osób z różnych instytucji naukowych z całej Polski. Podczas webinarium poruszono temat praktycznych i prawnych aspektów udostępniania danych badawczych z zakresu nauk społecznych oraz zaprezentowano Repozytorium Danych Społecznych (RDS). Webinarium zorganizowane zostało przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Studiów Społecznych im. Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. 

W szkoleniu z zarządzania danymi badawczymi, które odbyło się 5 października 2021 r., udział wzięły 52 osoby. Podczas webinarium przedstawiono podstawowe zasady i dobre praktyki w zakresie zarządzania i udostępniania danych badawczych. Uwzględniono zarówno praktyczne, jak i prawne aspekty, a także korzyści płynące z właściwego zarządzania danymi, zasady FAIR oraz najważniejsze funkcje i zalety repozytoriów.

Ostatnie szkolenie odbyło się następnego dnia i dotyczyło repozytorium Macromolecular Xtallography Raw Data Repository (MX-RDR). Szkolenie, zorganizowane we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prowadzone było w języku angielskim i przybliżało zasady korzystania z repozytorium MX-RDR oraz specyfikę danych krystalograficznych. W szkoleniu udział wzięło 11 osób.

Webinar: Depositing your data in Macromolecular Xtallography Raw Data Repository (MX-RDR) – 6.10.2021

This webinar will briefly introduce Macromolecular Xtallography Raw Data Repository, focusing on its main features and data deposit workflow, data activities in crystallography and benefits of retaining processed data. It will consist of a presentation followed by questions and answers session.

The webinar will take place on 6 October 2021 (11:00 – 12:30 CEST) on ClickMeeting platform. Registered participants will receive invitations via email.

Registration

The webinar is free of charge. Registration for this webinar is now closed.

Speaker

Mirosław Gilski, Associate Professor (Adam Mickiewicz University)

About MX-RDR

Macromolecular Xtallography Raw Data Repository MX-RDR is a domain-specific digital repository of raw diffraction data collected for macromolecular crystals. It includes tools simplifying metadata descriptions by combining information extracted directly from diffraction images, obtained from the PDB database and/or user input. The Repository is open for everyone to use. Website: https://mxrdr.icm.edu.pl/

Szkolenie z zarządzania danymi badawczymi – 5.10.2021

Zapraszamy na szkolenie z zarządzania danymi badawczymi, które odbędzie się 5 października (wtorek) o godz. 12:00 na platformie ClickMeeting.

Program szkolenia:

12:00 – 12:15 Wprowadzenie poświęcone realizowanemu projektowi

12:15 – 13:45 Część 1: Przygotowanie danych badawczych do udostępniania

  1. Dane badawcze – definicje
  2. Korzyści płynące z prawidłowego zarządzania danymi badawczymi
  3. Plan Zarządzania Danymi (Data Management Plan; DMP)
  4. Dane w Horyzoncie 2020 i grantach NCN
  5. Selekcja i przygotowywanie danych do udostępnienia

13:45 – 14:15 Przerwa

14:15 – 16:00 Część 2: Prawne aspekty udostępniania danych badawczych

  1. Dane badawcze jako przedmiot regulacji prawnej
  2. Udostępnianie danych badawczych z perspektywy prawa własności intelektualnej
  3. Udostępnianie danych badawczych z perspektywy ochrony danych osobowych
  4. Udostępnianie danych badawczych a komercjalizacja wyników badań naukowych
  5. Stosowanie wolnych licencji (Creative Commons i Open Data Commons)

Rejestracja na szkolenie została zakończona. Zarejestrowane osoby otrzymają z platformy ClickMeeting mailowe zaproszenie wraz z instrukcjami, jak dołączyć do spotkania.