Szkolenie dla realizatorów projektu

W dniu 4 listopada 2019 roku realizatorzy projektu odbyli szkolenie z zarządzania i przechowywania danych badawczych, które poprowadził Shanmugasundaram Venkataraman z Digital Curation Centre z Uniwersytetu w Edynburgu.

Podczas  pierwszej części szkolenia realizatorzy projektu dowiedzieli się więcej na temat samego procesu przechowywania danych badawczych,  zarządzania nimi oraz ich ochrony. Otrzymali m.in. wskazówki, dotyczące tego, jak przygotowywać metadane, w oparciu o jakie licencje można nimi zarządzać oraz jak prowadzić repozytoria danych badawczych. Omawiane treści uwzględniały koncepcję FAIR oraz otwarte zasoby.

Druga część szkolenia poświęcona była planom zarządzania danymi badawczymi (DMP) i koncentrowała się głównie na tym, co powinno znaleźć się w dokumencie DMP. Na koniec sesji teoretycznych, uczestnicy szkolenia wzięli udział w ćwiczeniach, podczas, których mieli okazję przyjrzeć się różnym standardom wymaganym w projektach i spróbować dostosować je tak, aby stworzyć dobry model zarządzania danymi badawczymi. Oprócz tego, przećwiczyli tworzenie własnego planu zarządzania danymi badawczymi z uwzględnieniem perspektywy badacza.