Podsumowanie szkolenia 28.09.2020

Wrześniowe szkolenie z zarządzania danymi badawczymi było dziewiątym spotkaniem organizowanym w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych. Po dwóch warsztatach przeprowadzonych jesienią ubiegłego roku w formie stacjonarnej, w marcu tego roku rozpoczął się cykl comiesięcznych szkoleń zdalnych. Zmiana formy spowodowana pandemią COVID-19 pozwoliła na dotarcie do większej liczby osób zainteresowanych praktycznymi i prawnymi aspektami zarządzania danymi badawczymi. Spotkanie zorganizowane 28 września zgromadziło ponad 80 osób i było największym jak dotąd szkoleniem zorganizowanym w ramach projektu. W sumie we wszystkich dziewięciu szkoleniach udział wzięło ponad 500 osób z całej Polski, przede wszystkim badaczy, ale także bibliotekarzy oraz pracowników biur obsługi projektów badawczych. 

Zarządzanie danymi badawczymi jest aktualnie ważną kwestią dla badaczy w Polsce, w szczególności dla tych, którzy składają bądź planują składać wnioski w konkursach Narodowego Centrum Nauki. W ubiegłym roku instytucja wprowadziła obowiązek sporządzania planów zarządzania danymi badawczymi, a w tym roku politykę dotyczącą otwartego dostępu do publikacji naukowych, obejmującą także powiązane z publikacjami dane badawcze. Wymogi instytucji finansujących badania naukowe – Komisji Europejskiej w programie Horyzont 2020 oraz Narodowego Centrum Nauki – omawiane są podczas pierwszej części szkolenia. Tematycznie obejmuje ona także m.in. korzyści płynące z prawidłowego zarządzania danymi badawczymi, zasady FAIR czy najważniejsze zasady selekcji i przygotowania danych do udostępnienia. Druga część szkolenia poświęcona jest kwestiom prawnym i przybliża otwarte dane badawcze z perspektywy prawa własności intelektualnej, ochrony danych osobowych czy planów komercjalizacji wyników badań naukowych. Omawiane są także wolne licencje (Creative Commons i Open Data Commons).

Szkolenie online z zarządzania danymi badawczymi – 28.09.2020

Zapraszamy na szkolenie z zarządzania danymi badawczymi, które odbędzie się 28 września o godz. 12:00 na platformie ClickMeeting.

Program:

12:00 – 12:15 Wprowadzenie poświęcone realizowanemu projektowi

12:15 – 13:45 Część 1: Przygotowanie danych badawczych do udostępniania

  1. Dane badawcze – definicje
  2. Korzyści płynące z prawidłowego zarządzania danymi badawczymi
  3. Plan Zarządzania Danymi (Data Management Plan; DMP)
  4. Dane w Horyzoncie 2020 i grantach NCN
  5. Selekcja i przygotowywanie danych do udostępnienia

13:45 – 14:00 Przerwa

14:00 – 15:30 Część 2: Prawne aspekty udostępniania danych badawczych

  1. Dane badawcze jako przedmiot regulacji prawnej
  2. Udostępnianie danych badawczych z perspektywy prawa własności intelektualnej
  3. Udostępnianie danych badawczych z perspektywy ochrony danych osobowych
  4. Udostępnianie danych badawczych a komercjalizacja wyników badań naukowych
  5. Stosowanie wolnych licencji (Creative Commons i Open Data Commons)

Liczba miejsc jest ograniczona ze względu na formułę szkolenia, uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań.  Prosimy o zapisy poprzez formularz rejestracyjny.

Aktualizacja 17.09.2020: rejestracja zakończona.

Zarejestrowane osoby otrzymają z platformy ClickMeeting mailowe zaproszenie wraz z instrukcjami, jak dołączyć do spotkania.

Podsumowanie szkolenia 31.08.2020

Ponad 60 osób wzięło udział w sierpniowym szkoleniu z zarządzania danymi badawczymi. Podczas spotkania omówione zostały praktyczne i prawne aspekty zarządzania danymi badawczymi i otwartego udostępniania danych, a także aktualne polityki otwartości Komisji Europejskiej oraz Narodowego Centrum Nauki. Zaprezentowany zostały także cele projektu oraz sposób deponowania zestawów danych badawczych w Repozytorium Otwartych Danych RepOD. Kolejne szkolenie odbędzie się 28 września 2020 r.