Webinarium: Jak korzystać z Repozytorium Otwartych Danych RepOD? – 3.02.2021

Zapraszamy na webinarium „Jak korzystać z Repozytorium Otwartych Danych RepOD?”, które odbędzie się 3 lutego 2021 r. (środa) o godz. 13:00.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną najważniejsze funkcje Repozytorium, w szczególności przechowywanie i publiczne udostępnianie danych badawczych. Omówione zostaną takie zagadnienia jak metadane, trwałe identyfikatory, możliwość łączenia zbiorów danych z publikacjami, embargo, wersjonowanie czy wybór licencji. Szkolenie kierowane jest do pracowników naukowych, bibliotekarzy akademickich i wszystkich zainteresowanych korzystaniem z repozytorium.

Program webinarium:
13:00 – 13:10 Wstęp i prezentacja projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych
13:10 – 14:00 Jak korzystać z Repozytorium Otwartych Danych RepOD?
14:00 – 14:15 Pytania i odpowiedzi (czat)

Repozytorium Otwartych Danych RepOD to repozytorium ogólnego przeznaczenia, korzystać mogą z niego wszyscy polscy badacze, bezpłatnie i niezależnie od afiliacji instytucjonalnej. Nowa wersja serwisu uruchomiona została w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o zapisy poprzez formularz rejestracyjny. Aktualizacja, 27.01.2021: rejestracja zamknięta.

Podsumowanie szkolenia 21.01.2021

21 stycznia 2021 r. odbyło się szkolenie z zarządzania danymi badawczymi w naukach społecznych. Było to pierwsze w ramach projektu szkolenie o charakterze dziedzinowym i zorganizowane wspólnie przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego i Instytut Studiów Społecznych im. Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W szkoleniu uczestniczyło ponad 70 osób.

Program obejmował trzy bloki zagadnień: wprowadzenie do zarządzania danymi badawczymi, dane badawcze w naukach społecznych oraz prawne aspekty zarządzania danymi i ich otwartego udostępniania.

W części pierwszej omówione zostały korzyści płynące z właściwego zarządzania danymi badawczymi i przygotowywanie planów zarządzania danymi, wymogi instytucji finansujących badania naukowe, dobre praktyki i zasady FAIR oraz zalety korzystania z repozytoriów danych badawczych.

Podczas części drugiej, poświęconej danym badawczym w naukach społecznych, omówione zostały kryteria wyboru danych do udostępnienia oraz najważniejsze zasady i kolejne etapy przygotowania danych, m.in. wybór formatów, nazewnictwo plików i folderów, anonimizacja lub pseudonimizacja, wybór licencji, embargo oraz opis zbioru. Zaprezentowane zostało także uruchomione w ramach projektu Repozytorium Danych Społecznych (RDS), jego struktura, zasoby oraz najważniejsze funkcje.

Trzecia część szkolenia dotyczyła prawnych aspektów udostępniania danych i skupiała się na kwestiach związanych z danymi społecznymi, m.in. na danych osobowych czy kwestiach etycznych. W części prawnej rozwinięty został także temat wyboru licencji i omówione zostały licencje Creative Commons.

Kolejne szkolenie z zarządzania danymi badawczymi odbędzie się w lutym.

Kwestie prawne na etapie planowania projektu badawczego

Na etapie planowania projektu badawczego kluczowa jest identyfikacja wszystkich kwestii oraz ryzyk prawnych, gdyż wiele z nich na późniejszym etapie może być bardzo trudno rozwiązać bez uprzedniego przygotowania. Niekiedy upływ czasu lub dalszy rozwój projektu może nawet spowodować, że rozwiązanie części z nich będzie niemożliwe.
Zaplanowanie działań projektowych od strony prawnej wymaga dobrej orientacji we wszystkich aspektach prawnych, z  którymi projekt może się wiązać, a z drugiej strony – dobrej merytorycznej znajomości projektu.

Fragment broszury „Prawne aspekty otwierania danych badawczych – poradnik” dostepnej w zakładce Pliki do pobrania.

Szkolenie z zarządzania danymi badawczymi w naukach społecznych – 21.01.2021

Zapraszamy na szkolenie z zarządzania danymi badawczymi w naukach społecznych, które odbędzie się 21 stycznia 2021 r. o godzinie 11:30 na platformie ClickMeeting.

Szkolenie organizowane jest przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego i Instytut Studiów Społecznych im. Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Program szkolenia:

11:30 – 11:45 Wprowadzenie poświęcone realizowanemu projektowi

11:45 – 12:30 Część 1. Wprowadzenie do zarządzania danych badawczymi i ich udostępniania (ICM UW)

 • Dane badawcze – definicje
 • Korzyści płynące z prawidłowego zarządzania danymi badawczymi
 • Plan Zarządzania Danymi (Data Management Plan; DMP)
 • Dane w Horyzoncie 2020 i grantach NCN

12:30 – 13:30 Część 2: Dane badawcze w naukach społecznych (ISS UW, IFIS)

 • Selekcja i przygotowywanie danych społecznych do udostępnienia
 • Prezentacja Repozytorium Danych Społecznych
  • Repozytorium Danych Społecznych jako platforma udostępniania danych ilościowych przez Polskie Archiwum Danych Społecznych (PADS)
  • Repozytorium Danych Społecznych jako platforma udostępniania danych jakościowych przez Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN (ADJ IFiS PAN)

14:00 – 15:30 Cześć 3. Prawne aspekty udostępniania danych badawczych (ICM UW)

 • Dane badawcze jako przedmiot regulacji prawnej
 • Udostępnianie danych badawczych z perspektywy prawa własności intelektualnej
 • Udostępnianie danych badawczych z perspektywy ochrony danych osobowych
 • Kodeksy etyczne
 • Stosowanie wolnych licencji (Creative Commons i Open Data Commons)

Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o zapisy poprzez formularz rejestracyjnyAktualizacja, 18.01.2021: rejestracja zamknięta. Zarejestrowane osoby otrzymają z platformy ClickMeeting mailowe zaproszenie wraz z instrukcjami, jak dołączyć do spotkania.