Podsumowanie szkolenia 21.01.2021

21 stycznia 2021 r. odbyło się szkolenie z zarządzania danymi badawczymi w naukach społecznych. Było to pierwsze w ramach projektu szkolenie o charakterze dziedzinowym i zorganizowane wspólnie przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego i Instytut Studiów Społecznych im. Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W szkoleniu uczestniczyło ponad 70 osób.

Program obejmował trzy bloki zagadnień: wprowadzenie do zarządzania danymi badawczymi, dane badawcze w naukach społecznych oraz prawne aspekty zarządzania danymi i ich otwartego udostępniania.

W części pierwszej omówione zostały korzyści płynące z właściwego zarządzania danymi badawczymi i przygotowywanie planów zarządzania danymi, wymogi instytucji finansujących badania naukowe, dobre praktyki i zasady FAIR oraz zalety korzystania z repozytoriów danych badawczych.

Podczas części drugiej, poświęconej danym badawczym w naukach społecznych, omówione zostały kryteria wyboru danych do udostępnienia oraz najważniejsze zasady i kolejne etapy przygotowania danych, m.in. wybór formatów, nazewnictwo plików i folderów, anonimizacja lub pseudonimizacja, wybór licencji, embargo oraz opis zbioru. Zaprezentowane zostało także uruchomione w ramach projektu Repozytorium Danych Społecznych (RDS), jego struktura, zasoby oraz najważniejsze funkcje.

Trzecia część szkolenia dotyczyła prawnych aspektów udostępniania danych i skupiała się na kwestiach związanych z danymi społecznymi, m.in. na danych osobowych czy kwestiach etycznych. W części prawnej rozwinięty został także temat wyboru licencji i omówione zostały licencje Creative Commons.

Kolejne szkolenie z zarządzania danymi badawczymi odbędzie się w lutym.