Webinarium: Jak korzystać z Repozytorium Otwartych Danych RepOD? – 9.03.2021

Zapraszamy na webinarium „Jak korzystać z Repozytorium Otwartych Danych RepOD?”, które odbędzie się 9 marca 2021 r. (wtorek) o godz. 13:00. 

Podczas szkolenia przedstawione zostaną najważniejsze funkcje Repozytorium, w szczególności przechowywanie i publiczne udostępnianie danych badawczych. Omówione zostaną takie zagadnienia jak metadane, trwałe identyfikatory, możliwość łączenia zbiorów danych z publikacjami, embargo, wersjonowanie czy wybór licencji. Szkolenie kierowane jest do pracowników naukowych, bibliotekarzy akademickich i wszystkich zainteresowanych korzystaniem z repozytorium. 

Program webinarium: 
13:00 – 13:10 Wstęp i prezentacja projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych 
13:10 – 14:00 Jak korzystać z Repozytorium Otwartych Danych RepOD? 
14:00 – 14:15 Pytania i odpowiedzi (czat) 

Repozytorium Otwartych Danych RepOD to repozytorium ogólnego przeznaczenia, korzystać mogą z niego wszyscy polscy badacze, bezpłatnie i niezależnie od afiliacji instytucjonalnej. Nowa wersja serwisu uruchomiona została w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o zapisy poprzez formularz rejestracyjny. Aktualizacja, 8.03.2021: rejestracja zakończona.

Zasady FAIR w repozytoriach danych badawczych

FAIR to akronim słów „findable” (możliwy do znalezienia), „accessible” (dostępny), „interoperable” (interoperacyjny) i „reusable” (możliwy do ponownego wykorzystania). Termin ten określa zasady, jakie należy uwzględnić w zarządzaniu danymi badawczymi oraz ich otwartym udostępnianiu. Każda z nich ma charakter ogólnych wytycznych, które można realizować poprzez szczegółowe rozwiązania, zarówno na etapie przygotowania, jak na etapie udostępniania danych.

Repozytoria mogą umożliwiać lub ułatwiać wdrażanie zasad FAIR m.in. poprzez nadanie zestawom danych trwałych identyfikatorów, konieczność wprowadzenia opisujących dane metadanych czy możliwość udostępnienia danych wraz z metadanymi i dokumentacją na wolnych licencjach wskazanych bądź wybranych z listy przez użytkownika.

Zasady FAIR sformułowane zostały z myślą o budowaniu i rozwijaniu technicznego ekosystemu, w którym poprzez różnego rodzaju powiązane ze sobą serwisy i infrastruktury możliwe będzie wyszukiwanie, łączenie, analizowanie czy ponowne wykorzystanie danych badawczych. Opcje te mają być dostępne nie tylko dla ludzi, ale i dla maszyn, dlatego tak istotne jest odpowiednie wdrażanie zasad FAIR i stosowanie standardowych rozwiązań wszędzie tam, gdzie to możliwe.

Zasady FAIR są ponadto istotnym elementem wymogów w zakresie udostępniania danych badawczych w politykach otwartości instytucji finansujących badania naukowe (np. programy ramowe Komisji Europejskiej, wytyczne Narodowego Centrum Nauki) oraz w raportach, rekomendacjach i innych dokumentach określających strategiczne cele związane z rozwojem infrastruktury otwartej nauki w Europie.

Więcej o zarządzaniu danymi badawczymi zgodnie z zasadami FAIR przeczytać można w broszurze „Selekcja i przygotowanie danych badawczych do udostępnienia” opracowanej w ramach projektu i dostępnej w zakładce Pliki do pobrania.

Podsumowanie szkolenia 23.02.2021

Ponad 70 osób uczestniczyło w dzisiejszym szkoleniu z zarządzania danymi badawczymi, podczas którego przedstawione zostały praktyczne i prawne aspekty zarządzania danymi badawczymi i ich otwartego udostępniania, m.in. korzyści i dobre praktyki, polityki otwartości w zakresie danych czy wolne licencje. Zaprezentowane zostały także cele i założenia projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych oraz uruchomione w ramach projektu repozytoria.

Kolejne szkolenie z zarządzaia danymi badawczymi odbędzie się w marcu.

Szkolenie z zarządzania danymi badawczymi – 23.02.2021

Zapraszamy na szkolenie z zarządzania danymi badawczymi, które odbędzie się 23 lutego (wtorek) o godz. 12:00 na platformie ClickMeeting.

Program szkolenia:

12:00 – 12:15 Wprowadzenie poświęcone realizowanemu projektowi

12:15 – 13:45 Część 1: Przygotowanie danych badawczych do udostępniania

  1. Dane badawcze – definicje
  2. Korzyści płynące z prawidłowego zarządzania danymi badawczymi
  3. Plan Zarządzania Danymi (Data Management Plan; DMP)
  4. Dane w Horyzoncie 2020 i grantach NCN
  5. Selekcja i przygotowywanie danych do udostępnienia

13:45 – 14:00 Przerwa

14:00 – 15:30 Część 2: Prawne aspekty udostępniania danych badawczych

  1. Dane badawcze jako przedmiot regulacji prawnej
  2. Udostępnianie danych badawczych z perspektywy prawa własności intelektualnej
  3. Udostępnianie danych badawczych z perspektywy ochrony danych osobowych
  4. Udostępnianie danych badawczych a komercjalizacja wyników badań naukowych
  5. Stosowanie wolnych licencji (Creative Commons i Open Data Commons)

Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o zapisy poprzez formularz rejestracyjnyAktualizacja, 17.02.2021: rejestracja zamknięta. Zarejestrowane osoby otrzymają z platformy ClickMeeting mailowe zaproszenie wraz z instrukcjami, jak dołączyć do spotkania.

Podsumowanie webinarium – 3.02.2021

Dzisiaj odbyło się pierwsze w ramach projektu webinarium „Jak korzystać z Repozytorium Otwartych Danych RepOD?”, podczas którego omówione zostały najważniejsze funkcje repozytorium oraz proces deponowania danych badawczych. W szkoleniu uczestniczyło ponad 70 osób z różnych jednostek naukowych.