Podsumowanie szkoleń – wrzesień i październik 2021 r.

Na przełomie września i października odbyły się ostatnie szkolenia zaplanowane w ramach projektu. 

28 września 2021 r. odbyło się webinarium „Dane badawcze w naukach społecznych. Prezentacja Repozytorium Danych Społecznych”, w którym uczestniczyło 88 osób z różnych instytucji naukowych z całej Polski. Podczas webinarium poruszono temat praktycznych i prawnych aspektów udostępniania danych badawczych z zakresu nauk społecznych oraz zaprezentowano Repozytorium Danych Społecznych (RDS). Webinarium zorganizowane zostało przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Studiów Społecznych im. Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. 

W szkoleniu z zarządzania danymi badawczymi, które odbyło się 5 października 2021 r., udział wzięły 52 osoby. Podczas webinarium przedstawiono podstawowe zasady i dobre praktyki w zakresie zarządzania i udostępniania danych badawczych. Uwzględniono zarówno praktyczne, jak i prawne aspekty, a także korzyści płynące z właściwego zarządzania danymi, zasady FAIR oraz najważniejsze funkcje i zalety repozytoriów.

Ostatnie szkolenie odbyło się następnego dnia i dotyczyło repozytorium Macromolecular Xtallography Raw Data Repository (MX-RDR). Szkolenie, zorganizowane we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prowadzone było w języku angielskim i przybliżało zasady korzystania z repozytorium MX-RDR oraz specyfikę danych krystalograficznych. W szkoleniu udział wzięło 11 osób.