Szkolenie z zarządzania danymi badawczymi – 18.05.2021

Zapraszamy na szkolenie z zarządzania danymi badawczymi, które odbędzie się 18 maja (wtorek) o godz. 12:00 na platformie ClickMeeting.

Program szkolenia:

12:00 – 12:15 Wprowadzenie poświęcone realizowanemu projektowi

12:15 – 13:45 Część 1: Przygotowanie danych badawczych do udostępniania

 1. Dane badawcze – definicje
 2. Korzyści płynące z prawidłowego zarządzania danymi badawczymi
 3. Plan Zarządzania Danymi (Data Management Plan; DMP)
 4. Dane w Horyzoncie 2020 i grantach NCN
 5. Selekcja i przygotowywanie danych do udostępnienia

13:45 – 14:15 Przerwa

14:15 – 16:00 Część 2: Prawne aspekty udostępniania danych badawczych

 1. Dane badawcze jako przedmiot regulacji prawnej
 2. Udostępnianie danych badawczych z perspektywy prawa własności intelektualnej
 3. Udostępnianie danych badawczych z perspektywy ochrony danych osobowych
 4. Udostępnianie danych badawczych a komercjalizacja wyników badań naukowych
 5. Stosowanie wolnych licencji (Creative Commons i Open Data Commons)

Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o zapisy poprzez formularz rejestracyjny (prosimy o zaznaczenie odpowiedniego szkolenia, aktualnie w formularzu rejestracyjnym do wyboru są dwa różne szkolenia). Aktualizacja 17.05.2021: rejestracja zakończona. Zarejestrowane osoby otrzymają z platformy ClickMeeting mailowe zaproszenie wraz z instrukcjami, jak dołączyć do spotkania.

Webinarium: Jak korzystać z Repozytorium Otwartych Danych RepOD? – 11.05.2021

Zapraszamy na webinarium „Jak korzystać z Repozytorium Otwartych Danych RepOD?”, które odbędzie się 11 maja 2021 r. (wtorek) o godz. 13:00.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną najważniejsze funkcje Repozytorium, w szczególności przechowywanie i publiczne udostępnianie danych badawczych. Omówione zostaną takie zagadnienia jak metadane, trwałe identyfikatory, możliwość łączenia zbiorów danych z publikacjami, embargo, wersjonowanie czy wybór licencji. Szkolenie kierowane jest do pracowników naukowych, bibliotekarzy akademickich i wszystkich zainteresowanych korzystaniem z repozytorium.

Program webinarium:

13:00 – 13:10 Wstęp i prezentacja projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych 
13:10 – 14:00 Jak korzystać z Repozytorium Otwartych Danych RepOD? 
14:00 – 14:15 Pytania i odpowiedzi (czat) 

Repozytorium Otwartych Danych RepOD to repozytorium ogólnego przeznaczenia, korzystać mogą z niego wszyscy polscy badacze, bezpłatnie i niezależnie od afiliacji instytucjonalnej. Nowa wersja serwisu uruchomiona została w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych.

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o zapisy poprzez formularz rejestracyjny (prosimy o zaznaczenie odpowiedniego szkolenia, aktualnie w formularzu rejestracyjnym do wyboru są dwa różne szkolenia). Zarejestrowane osoby otrzymają z platformy ClickMeeting mailowe zaproszenie wraz z instrukcjami, jak dołączyć do spotkania. Aktualizacja: rejestracja zakończona.

Macromolecular Xtallography Raw Data Repository (MX-RDR)

Macromolecular Xtallography Raw Data Repository (MX-RDR) to repozytorium dziedzinowe, które powstało w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych. Repozytorium jest prowadzone przez ICM UW oraz zespół projektowy w Zakładzie Krystalografii UAM w Poznaniu.

Do czego służy repozytorium?
Repozytorium MX-RDR służy do archiwizacji i udostępniania surowych danych dyfrakcyjnych zarejestrowanych dla kryształów makromolekuł. Dane te rejestrowane są głównie na liniach krystalograficznych w dużych ośrodkach synchrotronowych lub przy wykorzystaniu dyfraktometrów i innych źródeł promieniowania rentgenowskiego. Deponować można wszystkie zestawy dyfrakcyjne, nawet takie, które nie były z różnych względów wykorzystane do badań, a powinny być zachowane.

Kto może korzystać z repozytorium?
Korzystanie z repozytorium jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Z repozytorium korzystać mogą naukowcy chcący udostępnić dane badawcze, ale także osoby poszukujące danych krystalograficznych.

Jak korzystać z repozytorium?
Zasoby widoczne są na stronie i można je swobodnie przeszukiwać, przeglądać i pobierać bez zakładania konta. Deponowanie danych możliwe jest dla zarejestrowanych użytkowników. Rejestracja w repozytorium jest szybka i bezpłatna.

Funkcje wyróżniające repozytorium MX-RDR

 • możliwość automatycznego uzupełnienia części metadanych na podstawie nagłówków obrazów dyfrakcyjnych, informacji zawartych w bazie PDB, plików w formacie cif oraz XDS;
 • schemat metadanych krystalograficznych.

Pozostałe funkcje repozytorium

 • zdeponowane dane otrzymują numer DOI (Digital Object Identifier), który zostaje wstępnie przypisany do zestawu podczas deponowania, jeszcze przed publikacją,
 • deponujący ma możliwość ustawienia embargo (maksymalnie 36 miesięcy);
 • opcja wersjonowania umożliwia zdeponowanie kolejnych wersji zbioru, uwzględniających zmiany lub poprawki;
 • w metadanych można wskazać informacje na temat źródła finansowania: instytucji finansującej, programie grantowym, numerze grantu;
 • dane mogą zostać powiązane z innymi obiektami cyfrowymi: publikacjami bądź innymi zestawami danych, dla których wskazać można odpowiedni identyfikator;
 • dla poszczególnych plików w zbiorze danych wybrać można odpowiednie licencje i warunki użycia;
 • na stronie rekordu znajduje się sugerowana forma cytowania danych, można także pobrać dane bibliograficzne zbioru w formatach EndNote XML, RIS i BibTEX.

Gdzie szukać więcej informacji?

Warunki korzystania z Macromolecular Xtallography Raw Data Repository (MX-RDR) opisane są w regulaminie repozytorium.

Podsumowanie szkoleń w kwietniu 2021 r.

W kwietniu 2021 r. w ramach projektu zorganizowane zostały dwa szkolenia, w których w sumie udział wzięło ponad 130 osób. 13 kwietnia odbyło się webinarium na temat korzystania z Repozytorium Otwartych Danych RepOD, a 19 kwietnia – dwuczęściowe szkolenie z zarządzania danymi badawczymi poświęcone praktycznym oraz prawnym aspektom zarządzania danymi. Podczas szkoleń zaprezentowane zostały także założenia i cele projektu Dziedzinowe Repozytoria Danych Badawczych, powstałe w ramach projektu repozytoria oraz ich funkcje. Szkolenia kierowane są do badaczy z różnych dyscyplin zainteresowanych otwartym udostępnianiem danych, a także do bibliotekarzy i pracowników administracji wspierających naukowców w zarządzaniu danymi.

Kolejne szkolenia odbędą się w maju 2021 r. Informacje na temat terminu wraz z formularzem rejestracji zamieszczone zostaną na stronie.

Wystąpienie na temat projektu podczas IV PKOS

W dniach 14-16 kwietnia 2021 r. odbyła się IV Pomorska Konferencja Open Science, w całości poświęcona otwartemu udostępnianiu danych badawczych. Prezentacje konferencyjne przygotowali zarówno naukowcy, którzy opowiedzieli o doświadczeniach w zakresie przygotowania danych do udostępnienia, jak i pracownicy administracji i działów IT oraz bibliotekarze wspierający badaczy w zarządzaniu danymi.

W sesji pt. „Projekty i inicjatywy wspierające otwarte udostępnianie wyników badań naukowych” zaprezentowany został projekt Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych. Wystąpienie poświęcone było w szczególności repozytoriom danych badawczych powstałym w ramach projektu:

Omówione zostały zmiany wprowadzone w oprogramowaniu Dataverse oraz funkcje repozytoriów i różnice między nimi, m.in. w zakresie schematów metadanych, opcji automatycznej analizy danych czy usprawnień uwzględniających rozmiar danych.