Macromolecular Xtallography Raw Data Repository (MX-RDR)

Macromolecular Xtallography Raw Data Repository (MX-RDR) to repozytorium dziedzinowe, które powstało w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych. Repozytorium jest prowadzone przez ICM UW oraz zespół projektowy w Zakładzie Krystalografii UAM w Poznaniu.

Do czego służy repozytorium?
Repozytorium MX-RDR służy do archiwizacji i udostępniania surowych danych dyfrakcyjnych zarejestrowanych dla kryształów makromolekuł. Dane te rejestrowane są głównie na liniach krystalograficznych w dużych ośrodkach synchrotronowych lub przy wykorzystaniu dyfraktometrów i innych źródeł promieniowania rentgenowskiego. Deponować można wszystkie zestawy dyfrakcyjne, nawet takie, które nie były z różnych względów wykorzystane do badań, a powinny być zachowane.

Kto może korzystać z repozytorium?
Korzystanie z repozytorium jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Z repozytorium korzystać mogą naukowcy chcący udostępnić dane badawcze, ale także osoby poszukujące danych krystalograficznych.

Jak korzystać z repozytorium?
Zasoby widoczne są na stronie i można je swobodnie przeszukiwać, przeglądać i pobierać bez zakładania konta. Deponowanie danych możliwe jest dla zarejestrowanych użytkowników. Rejestracja w repozytorium jest szybka i bezpłatna.

Funkcje wyróżniające repozytorium MX-RDR

  • możliwość automatycznego uzupełnienia części metadanych na podstawie nagłówków obrazów dyfrakcyjnych, informacji zawartych w bazie PDB, plików w formacie cif oraz XDS;
  • schemat metadanych krystalograficznych.

Pozostałe funkcje repozytorium

  • zdeponowane dane otrzymują numer DOI (Digital Object Identifier), który zostaje wstępnie przypisany do zestawu podczas deponowania, jeszcze przed publikacją,
  • deponujący ma możliwość ustawienia embargo (maksymalnie 36 miesięcy);
  • opcja wersjonowania umożliwia zdeponowanie kolejnych wersji zbioru, uwzględniających zmiany lub poprawki;
  • w metadanych można wskazać informacje na temat źródła finansowania: instytucji finansującej, programie grantowym, numerze grantu;
  • dane mogą zostać powiązane z innymi obiektami cyfrowymi: publikacjami bądź innymi zestawami danych, dla których wskazać można odpowiedni identyfikator;
  • dla poszczególnych plików w zbiorze danych wybrać można odpowiednie licencje i warunki użycia;
  • na stronie rekordu znajduje się sugerowana forma cytowania danych, można także pobrać dane bibliograficzne zbioru w formatach EndNote XML, RIS i BibTEX.

Gdzie szukać więcej informacji?

Warunki korzystania z Macromolecular Xtallography Raw Data Repository (MX-RDR) opisane są w regulaminie repozytorium.