Publikacje na temat projektu

W ostatnich miesiącach ukazały się nowe publikacje na temat projektu. „Pauza Akademicka. Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności” (nr 566/2021) opublikował artykuł pt. „Repozytoria danych otwarte dla wszystkich badaczy”, w którym omówiono funkcje i zalety repozytoriów.

Wszystkie repozytoria powstałe w ramach projektu korzystają z trwałych identyfikatorów: nadają zestawom danych numery DOI (Digital Object Identifier) oraz umożliwiają wprowadzenie przypisanych badaczom numerów ORCID (Open Researcher and Contributor ID) czy przypisanych instytucjom numerów ROR (Research Organization Registry). Trwałe i unikalne identyfikatory ułatwiają wyszukanie danych, zacytowanie ich, a także powiązanie z innymi rezultatami badań – zarówno publikacjami, jak i danymi badawczymi.

Pełna treść dostępna jest na stronie tygodnika.


W e-czasopiśmie dla naukowców, dydaktyków i doktorantów „PWN Nauka” ukazał się artykuł pt. „Otwarte dane badawcze – nowe perspektywy”. Ujęto w nim zarówno rezultaty projektu, jak i inne działania ICM UW na rzecz otwartych danych badawczych.

Z Repozytorium Otwartych Danych korzystać mogą zarówno indywidualni badacze, jak i instytucje zainteresowane prowadzeniem kolekcji, umożliwiających gromadzenie i udostępnianie w jednym miejscu danych wytwarzanych w ramach badań prowadzonych w konkretnych uczelniach czy instytutach. Instytucje sprawują nadzór merytoryczny nad swoimi kolekcjami, współpracując przy ich prowadzeniu z ICM UW.

Bezpłatne czasopismo pobrać można ze strony PWN Nauka.


W „Biuletynie EBIB” ukazał się ponadto artykuł pt. „Archiwum Danych Jakościowych IFIS PAN w nowej odsłonie”, w którym omówiono udostępniane w Repozytorium Danych Społecznych RDS zasoby Archiwum.

Nowa infrastruktura, którą wykorzystuje archiwum, jest otwarta dla wszystkich badaczy z obszaru nauk społecznych, niezależnie od afiliacji instytucjonalnej. Mogą oni sami dodawać zbiory i opisywać je za pomocą zestandaryzowanych i szeroko stosowanych w repozytoriach cyfrowych metadanych, co nie było możliwe przy użyciu wcześniej stosowanego przez nas narzędzia.

Artykuł dostępny jest na stronie Biuletynu.


W listopadowym numerze „Forum Akademickiego” ukaże się jeszcze jeden artykuł na temat rezultatów projektu, który poświęcony jest współpracy z partnerami projektu.

Szkolenia przeprowadzone w ramach projektu

Podczas realizacji projektu przeprowadzono 22 szkolenia z zarządzania danymi badawczymi, w których udział wzięło 1411 osób z różnych instytucji naukowych z całej Polski. 2 szkolenia odbyły się w formie stacjonarnej w listopadzie i grudniu 2019 roku, pozostałe z uwagi na ograniczenia wprowadzone podczas pandemii organizowane były online od marca 2020 r. do października 2021 r.

Dodatkowo w ramach działań informacyjnych i promocyjnych w 2021 r. rozpoczęto organizację szkoleń na temat utworzonych w ramach projektu repozytoriów. Zorganizowano 6 szkoleń na temat Repozytorium Otwartych Danych RepOD (łącznie w szkoleniach uczestniczyło 388 osób), 2 szkolenia na temat danych społecznych i Repozytorium Danych Społecznych RDS (204 osoby) oraz 2 szkolenia na temat repozytorium Macromolecular Xtallography Raw Data Repository MX-RDR (25 osób).

Łącznie we wszystkich szkoleniach wzięło udział ponad 2000 osób.

Podsumowanie szkoleń – wrzesień i październik 2021 r.

Na przełomie września i października odbyły się ostatnie szkolenia zaplanowane w ramach projektu. 

28 września 2021 r. odbyło się webinarium „Dane badawcze w naukach społecznych. Prezentacja Repozytorium Danych Społecznych”, w którym uczestniczyło 88 osób z różnych instytucji naukowych z całej Polski. Podczas webinarium poruszono temat praktycznych i prawnych aspektów udostępniania danych badawczych z zakresu nauk społecznych oraz zaprezentowano Repozytorium Danych Społecznych (RDS). Webinarium zorganizowane zostało przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Studiów Społecznych im. Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. 

W szkoleniu z zarządzania danymi badawczymi, które odbyło się 5 października 2021 r., udział wzięły 52 osoby. Podczas webinarium przedstawiono podstawowe zasady i dobre praktyki w zakresie zarządzania i udostępniania danych badawczych. Uwzględniono zarówno praktyczne, jak i prawne aspekty, a także korzyści płynące z właściwego zarządzania danymi, zasady FAIR oraz najważniejsze funkcje i zalety repozytoriów.

Ostatnie szkolenie odbyło się następnego dnia i dotyczyło repozytorium Macromolecular Xtallography Raw Data Repository (MX-RDR). Szkolenie, zorganizowane we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prowadzone było w języku angielskim i przybliżało zasady korzystania z repozytorium MX-RDR oraz specyfikę danych krystalograficznych. W szkoleniu udział wzięło 11 osób.

Szkolenie z zarządzania danymi badawczymi – 5.10.2021

Zapraszamy na szkolenie z zarządzania danymi badawczymi, które odbędzie się 5 października (wtorek) o godz. 12:00 na platformie ClickMeeting.

Program szkolenia:

12:00 – 12:15 Wprowadzenie poświęcone realizowanemu projektowi

12:15 – 13:45 Część 1: Przygotowanie danych badawczych do udostępniania

  1. Dane badawcze – definicje
  2. Korzyści płynące z prawidłowego zarządzania danymi badawczymi
  3. Plan Zarządzania Danymi (Data Management Plan; DMP)
  4. Dane w Horyzoncie 2020 i grantach NCN
  5. Selekcja i przygotowywanie danych do udostępnienia

13:45 – 14:15 Przerwa

14:15 – 16:00 Część 2: Prawne aspekty udostępniania danych badawczych

  1. Dane badawcze jako przedmiot regulacji prawnej
  2. Udostępnianie danych badawczych z perspektywy prawa własności intelektualnej
  3. Udostępnianie danych badawczych z perspektywy ochrony danych osobowych
  4. Udostępnianie danych badawczych a komercjalizacja wyników badań naukowych
  5. Stosowanie wolnych licencji (Creative Commons i Open Data Commons)

Rejestracja na szkolenie została zakończona. Zarejestrowane osoby otrzymają z platformy ClickMeeting mailowe zaproszenie wraz z instrukcjami, jak dołączyć do spotkania.

Nowe kolekcje instytucjonalne

W Repozytorium Otwartych Danych RepOD tworzone są kolekcje instytucjonalne gromadzące dane wytwarzane w ramach badań prowadzonych przez polskie uczelnie i instytuty.  Porozumienia w tym zakresie zawarto z kolejnymi instytucjami: Instytutem Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetem Zielonogórskim, Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla i Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie. W sumie z możliwości deponowania danych w RepOD korzysta już ponad 10 instytucji. Udostępnione kolekcje instytucjonalne można przejrzeć po zaznaczeniu “Organizacja lub instytucja” w filtrze “Kategoria kolekcji”. W nadchodzących miesiącach uruchamiane będą kolejne.