Podsumowanie szkolenia – 24.09.2021

24 września 2021 r. odbyło się szkolenie z zarządzania danymi badawczymi, w którym wzięło udział ponad 75 osób z różnych instytucji naukowych. Szkolenie dotyczyło praktycznych i prawnych aspektów zarządzania danymi i ich otwartego udostępniania, a także korzystania z repozytoriów uruchomionych w ramach projektu. 

Webinarium: Dane badawcze w naukach społecznych. Prezentacja Repozytorium Danych Społecznych – 28.09.2021

Zapraszamy na webinarium „Dane badawcze w naukach społecznych. Prezentacja Repozytorium Danych Społecznych”, które odbędzie się 28 września 2021 r. o godzinie 10:00. Szkolenie organizowane jest przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Studiów Społecznych im. Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.

Program szkolenia:

09:50-10:00 – Czas na zalogowanie się i sprawdzenie ustawień technicznych

10:00-10:15 – Wprowadzenie – kilka słów o nas…
…czyli kilka słów o projekcie „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych” oraz o Polskim Archiwum Danych Społecznych (PADS), Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN (ADJ) i Repozytorium Danych Społecznych (RDS)

10:15-10:30 – Co to są „dane badawcze” i jak się dziś o nich mówi?

 • dane: badawcze, społeczne, surowe – próba definicji
 • uniformizacja podejścia do danych badawczych w ramach różnych dyscyplin?
 • „zarządzanie danymi” – odczarujmy tę frazę
 • nurt „open science” a dane badawcze
 • specyfika nauk (i danych) społecznych

10:30-10:45 – Jak i gdzie archiwizować i udostępniać dane z badań społecznych?

 • zasady FAIR
 • repozytoria i archiwa danych – rodzaje, przykłady
 • repozytoria i archiwa danych – infrastruktura w Polsce
 • nowy(?) zawód: data steward

10:45-11:30 Repozytorium Danych Społecznych (RDS) – prezentacja

 • powstanie RDS
 • RDS dzisiaj – zasięg działania, współpraca instytucjonalna
 • jak przygotować dane do udostępniania w RDS?
 • jak udostępnić dane w RDS (lub skorzystać z tych, które udostępnił kto inny)?

11:30-11:45 – Dylematy badaczy społecznych w kontekście udostępniania danych – wprowadzenie i dyskusja

11:45-12:00 – Przerwa

12:00-13:30 – Prawne aspekty udostępniania danych badawczych

 • Dane badawcze jako przedmiot regulacji prawnej
 • Udostępnianie danych badawczych z perspektywy prawa własności intelektualnej
 • Udostępnianie danych badawczych z perspektywy ochrony danych osobowych
 • Stosowanie wolnych licencji (Creative Commons i Open Data Commons)
 • Kodeksy etyczne

Webinarium poprowadzą: dr Marcin W. Zieliński (ISS UW, IFiS PAN), dr Danuta Życzyńska-Ciołek (IFiS PAN) oraz – w części prawnej – dr Krzysztof Siewicz i Katarzyna Gaczyńska (ICM UW, Platforma Otwartej Nauki).

Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o zapisy poprzez formularz rejestracyjny. Aktualnie do wyboru są dwa szkolenia, prosimy o wskazanie właściwego w formularzu rejestracyjnym. Zarejestrowane osoby otrzymają z platformy ClickMeeting mailowe zaproszenie wraz z instrukcjami, jak dołączyć do spotkania.

Szkolenie z zarządzania danymi badawczymi – 24.09.2021

Zapraszamy na szkolenie z zarządzania danymi badawczymi, które odbędzie się 24 września (piątek) o godz. 12:00 na platformie ClickMeeting.

Program szkolenia:

12:00 – 12:15 Wprowadzenie poświęcone realizowanemu projektowi

12:15 – 13:45 Część 1: Przygotowanie danych badawczych do udostępniania

 1. Dane badawcze – definicje
 2. Korzyści płynące z prawidłowego zarządzania danymi badawczymi
 3. Plan Zarządzania Danymi (Data Management Plan; DMP)
 4. Dane w Horyzoncie 2020 i grantach NCN
 5. Selekcja i przygotowywanie danych do udostępnienia

13:45 – 14:15 Przerwa

14:15 – 16:00 Część 2: Prawne aspekty udostępniania danych badawczych

 1. Dane badawcze jako przedmiot regulacji prawnej
 2. Udostępnianie danych badawczych z perspektywy prawa własności intelektualnej
 3. Udostępnianie danych badawczych z perspektywy ochrony danych osobowych
 4. Udostępnianie danych badawczych a komercjalizacja wyników badań naukowych
 5. Stosowanie wolnych licencji (Creative Commons i Open Data Commons)

Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o zapisy poprzez formularz rejestracyjny.  Aktualizacja, 21.09.2021: rejestracja zakończona. Zarejestrowane osoby otrzymają z platformy ClickMeeting mailowe zaproszenie wraz z instrukcjami, jak dołączyć do spotkania.

Ulotki informacyjne

W zakładce Pliki do pobrania zamieszczony został komplet ulotek informacyjnych dotyczących projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych oraz uruchomionych w ramach projektu repozytoriów: Repozytorium Otwartych Danych RepOD, Repozytorium Danych Społecznych RDS oraz Macromolecular Xtallography Raw Data Repository MX-RDR.

Podsumowanie szkolenia – 31.08.2021

31 sierpnia 2021 r. odbyło się szkolenie z zarządzania danymi badawczymi, podczas którego omówione zostały praktyczne i prawne aspekty zarządzania danymi i ich otwartego udostępniania. W programie szkolenia uwzględniono m.in. polityki otwartości i wytyczne instytucji finansujących badania naukowe, dobre praktyki i zasady FAIR, a także licencje i podstawowe zagadnienia związane z prawem autorskim, ochroną danych osobowych czy komercjalizacją wyników badań. W szkoleniu udział wzięło prawie 80 osób z różnych instytucji naukowych.