Podsumowanie szkolenia – 24.09.2021

24 września 2021 r. odbyło się szkolenie z zarządzania danymi badawczymi, w którym wzięło udział ponad 75 osób z różnych instytucji naukowych. Szkolenie dotyczyło praktycznych i prawnych aspektów zarządzania danymi i ich otwartego udostępniania, a także korzystania z repozytoriów uruchomionych w ramach projektu.