Prezentacja na Open Science Fair

22 września 2021 r. projekt zaprezentowany został na konferencji Open Science Fair 2021. Wystąpienie pt. “Fostering Institutional Collaboration through Disciplinary Open Research Data Repositories project” dotyczyło współpracy międzyinstytucjonalnej w ramach projektu oraz kolekcji instytucjonalnych prowadzonych w Repozytorium Otwartych Danych RepOD.