Webinar: Depositing your data in Macromolecular Xtallography Raw Data Repository (MX-RDR) – 6.10.2021

This webinar will briefly introduce Macromolecular Xtallography Raw Data Repository, focusing on its main features and data deposit workflow, data activities in crystallography and benefits of retaining processed data. It will consist of a presentation followed by questions and answers session.

The webinar will take place on 6 October 2021 (11:00 – 12:30 CEST) on ClickMeeting platform. Registered participants will receive invitations via email.

Registration

The webinar is free of charge. Registration for this webinar is now closed.

Speaker

Mirosław Gilski, Associate Professor (Adam Mickiewicz University)

About MX-RDR

Macromolecular Xtallography Raw Data Repository MX-RDR is a domain-specific digital repository of raw diffraction data collected for macromolecular crystals. It includes tools simplifying metadata descriptions by combining information extracted directly from diffraction images, obtained from the PDB database and/or user input. The Repository is open for everyone to use. Website: https://mxrdr.icm.edu.pl/

Szkolenie z zarządzania danymi badawczymi – 5.10.2021

Zapraszamy na szkolenie z zarządzania danymi badawczymi, które odbędzie się 5 października (wtorek) o godz. 12:00 na platformie ClickMeeting.

Program szkolenia:

12:00 – 12:15 Wprowadzenie poświęcone realizowanemu projektowi

12:15 – 13:45 Część 1: Przygotowanie danych badawczych do udostępniania

  1. Dane badawcze – definicje
  2. Korzyści płynące z prawidłowego zarządzania danymi badawczymi
  3. Plan Zarządzania Danymi (Data Management Plan; DMP)
  4. Dane w Horyzoncie 2020 i grantach NCN
  5. Selekcja i przygotowywanie danych do udostępnienia

13:45 – 14:15 Przerwa

14:15 – 16:00 Część 2: Prawne aspekty udostępniania danych badawczych

  1. Dane badawcze jako przedmiot regulacji prawnej
  2. Udostępnianie danych badawczych z perspektywy prawa własności intelektualnej
  3. Udostępnianie danych badawczych z perspektywy ochrony danych osobowych
  4. Udostępnianie danych badawczych a komercjalizacja wyników badań naukowych
  5. Stosowanie wolnych licencji (Creative Commons i Open Data Commons)

Rejestracja na szkolenie została zakończona. Zarejestrowane osoby otrzymają z platformy ClickMeeting mailowe zaproszenie wraz z instrukcjami, jak dołączyć do spotkania.

Nowe kolekcje instytucjonalne

W Repozytorium Otwartych Danych RepOD tworzone są kolekcje instytucjonalne gromadzące dane wytwarzane w ramach badań prowadzonych przez polskie uczelnie i instytuty.  Porozumienia w tym zakresie zawarto z kolejnymi instytucjami: Instytutem Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetem Zielonogórskim, Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla i Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie. W sumie z możliwości deponowania danych w RepOD korzysta już ponad 10 instytucji. Udostępnione kolekcje instytucjonalne można przejrzeć po zaznaczeniu “Organizacja lub instytucja” w filtrze “Kategoria kolekcji”. W nadchodzących miesiącach uruchamiane będą kolejne.

Podsumowanie szkolenia – 24.09.2021

24 września 2021 r. odbyło się szkolenie z zarządzania danymi badawczymi, w którym wzięło udział ponad 75 osób z różnych instytucji naukowych. Szkolenie dotyczyło praktycznych i prawnych aspektów zarządzania danymi i ich otwartego udostępniania, a także korzystania z repozytoriów uruchomionych w ramach projektu. 

Prezentacja na Open Science Fair

22 września 2021 r. projekt zaprezentowany został na konferencji Open Science Fair 2021. Wystąpienie pt. “Fostering Institutional Collaboration through Disciplinary Open Research Data Repositories project” dotyczyło współpracy międzyinstytucjonalnej w ramach projektu oraz kolekcji instytucjonalnych prowadzonych w Repozytorium Otwartych Danych RepOD.