Nowe kolekcje instytucjonalne

W Repozytorium Otwartych Danych RepOD tworzone są kolekcje instytucjonalne gromadzące dane wytwarzane w ramach badań prowadzonych przez polskie uczelnie i instytuty.  Porozumienia w tym zakresie zawarto z kolejnymi instytucjami: Instytutem Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetem Zielonogórskim, Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla i Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie. W sumie z możliwości deponowania danych w RepOD korzysta już ponad 10 instytucji. Udostępnione kolekcje instytucjonalne można przejrzeć po zaznaczeniu “Organizacja lub instytucja” w filtrze “Kategoria kolekcji”. W nadchodzących miesiącach uruchamiane będą kolejne.