Repozytoria w rejestrach OpenDOAR i re3data

Wszystkie uruchomione w ramach projektu repozytoria wpisane zostały do rejestru OpenDOAR indeksującego otwarte repozytoria publikacji i danych badawczych oraz rejestru re3data.org indeksującego repozytoria danych badawczych.

OpenDOAR
RepOD: https://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/10112
RDS: https://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/10114
MX-RDR: https://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/10113

Re3data
RepOD: https://www.re3data.org/repository/r3d100011903
RDS: https://www.re3data.org/repository/r3d100013569
MX-RDR: https://www.re3data.org/repository/r3d100013574

Szkolenie z zarządzania danymi badawczymi – 8.06.2021

Zapraszamy na szkolenie z zarządzania danymi badawczymi, które odbędzie się 8 czerwca (wtorek) o godz. 12:00 na platformie ClickMeeting.

Program szkolenia:

12:00 – 12:15 Wprowadzenie poświęcone realizowanemu projektowi

12:15 – 13:45 Część 1: Przygotowanie danych badawczych do udostępniania

 1. Dane badawcze – definicje
 2. Korzyści płynące z prawidłowego zarządzania danymi badawczymi
 3. Plan Zarządzania Danymi (Data Management Plan; DMP)
 4. Dane w Horyzoncie 2020 i grantach NCN
 5. Selekcja i przygotowywanie danych do udostępnienia

13:45 – 14:15 Przerwa

14:15 – 16:00 Część 2: Prawne aspekty udostępniania danych badawczych

 1. Dane badawcze jako przedmiot regulacji prawnej
 2. Udostępnianie danych badawczych z perspektywy prawa własności intelektualnej
 3. Udostępnianie danych badawczych z perspektywy ochrony danych osobowych
 4. Udostępnianie danych badawczych a komercjalizacja wyników badań naukowych
 5. Stosowanie wolnych licencji (Creative Commons i Open Data Commons)

Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o zapisy poprzez formularz rejestracyjny (prosimy o zaznaczenie odpowiedniego szkolenia, aktualnie do wyboru są dwa różne szkolenia). Aktualizacja 31.05.2021: rejestracja zakończona. Zarejestrowane osoby otrzymają z platformy ClickMeeting mailowe zaproszenie wraz z instrukcjami, jak dołączyć do spotkania.

Webinarium: Dane badawcze w naukach społecznych. Prezentacja Repozytorium Danych Społecznych – 31.05.2021

Zapraszamy na webinarium „Dane badawcze w naukach społecznych. Prezentacja Repozytorium Danych Społecznych”, które odbędzie się 31 maja 2021 r. o godzinie 10:00. Szkolenie organizowane jest przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Studiów Społecznych im. Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.

Program szkolenia:

09:50-10:00 – Czas na zalogowanie się i sprawdzenie ustawień technicznych

10:00-10:15 – Wprowadzenie – kilka słów o nas…
…czyli kilka słów o projekcie „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych” oraz o Polskim Archiwum Danych Społecznych (PADS), Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN (ADJ) i Repozytorium Danych Społecznych (RDS)

10:15-10:30 – Co to są „dane badawcze” i jak się dziś o nich mówi?

 • dane: badawcze, społeczne, surowe – próba definicji
 • uniformizacja podejścia do danych badawczych w ramach różnych dyscyplin?
 • „zarządzanie danymi” – odczarujmy tę frazę
 • nurt „open science” a dane badawcze
 • specyfika nauk (i danych) społecznych

10:30-10:45 – Jak i gdzie archiwizować i udostępniać dane z badań społecznych?

 • zasady FAIR
 • repozytoria i archiwa danych – rodzaje, przykłady
 • repozytoria i archiwa danych – infrastruktura w Polsce
 • nowy(?) zawód: data steward

10:45-11:30 Repozytorium Danych Społecznych (RDS) – prezentacja

 • powstanie RDS
 • RDS dzisiaj – zasięg działania, współpraca instytucjonalna
 • jak przygotować dane do udostępniania w RDS?
 • jak udostępnić dane w RDS (lub skorzystać z tych, które udostępnił kto inny)?

11:30-11:45 – Dylematy badaczy społecznych w kontekście udostępniania danych – wprowadzenie i dyskusja

11:45-12:00 – Przerwa

12:00-13:30 – Prawne aspekty udostępniania danych badawczych

 • Dane badawcze jako przedmiot regulacji prawnej
 • Udostępnianie danych badawczych z perspektywy prawa własności intelektualnej
 • Udostępnianie danych badawczych z perspektywy ochrony danych osobowych
 • Stosowanie wolnych licencji (Creative Commons i Open Data Commons)
 • Kodeksy etyczne

Webinarium poprowadzą: dr Marcin W. Zieliński (ISS UW, IFiS PAN), dr Danuta Życzyńska-Ciołek (IFiS PAN) oraz – w części prawnej – dr Krzysztof Siewicz i Katarzyna Gaczyńska (ICM UW, Platforma Otwartej Nauki).

Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o zapisy poprzez formularz rejestracyjny. Aktualizacja 31.05.2021: rejestracja zakończona. Zarejestrowane osoby otrzymają z platformy ClickMeeting mailowe zaproszenie wraz z instrukcjami, jak dołączyć do spotkania.

Repozytorium Danych Społecznych (RDS)

Do czego służy repozytorium?
Repozytorium Danych Społecznych (RDS), dziedzinowe repozytorium powstałe w ramach projektu, służy do archiwizacji i udostępnienia wszelkiego typu danych społecznych, zarówno ilościowych, jak i jakościowych.

Kto może korzystać z repozytorium?
Korzystanie z repozytorium jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Z repozytorium korzystać mogą naukowcy chcący udostępnić dane badawcze lub przeprowadzić wtórną analizę danych, nauczyciele akademiccy zainteresowani wykorzystaniem danych w dydaktyce, a także inne osoby z różnych względów poszukujące danych społecznych.

Jak korzystać z repozytorium?
Zasoby widoczne są na stronie i można je swobodnie przeszukiwać i przeglądać bez zakładania konta. Deponowanie danych możliwe jest dla zarejestrowanych użytkowników. Rejestracja w repozytorium jest szybka i bezpłatna.

Kolekcje i zasoby repozytorium

 • Archiwum Danych Jakościowych jest najstarszym polskim archiwum cyfrowym gromadzącym, opracowującym i udostępniającym materiały pochodzące ze społecznych badań jakościowych. Archiwum prowadzi Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
 • Polskie Archiwum Danych Społecznych powołane zostało w celu opracowywania standardów archiwizacji i udostępniania danych pochodzących z badań społecznych o charakterze ilościowym. Archiwum jest wspólnym przedsięwzięciem Instytutu Studiów Społecznych im. prof. Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Funkcje wyróżniające repozytorium RDS

 • schemat metadanych dla nauk społecznych,
 • wybrane słowniki CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives).

Pozostałe funkcje repozytorium

 • zdeponowane dane otrzymują numer DOI (Digital Object Identifier), który zostaje wstępnie przypisany do zestawu podczas deponowania, jeszcze przed publikacją,
 • deponujący ma możliwość ustawienia embargo (maksymalnie 36 miesięcy);
 • opcja wersjonowania umożliwia zdeponowanie kolejnych wersji zbioru, uwzględniających zmiany lub poprawki;
 • w metadanych można wskazać informacje na temat źródła finansowania: instytucji finansującej, programie grantowym, numerze grantu;
 • dane mogą zostać powiązane z innymi obiektami cyfrowymi: publikacjami bądź innymi zestawami danych, dla których wskazać można odpowiedni identyfikator;
 • dla poszczególnych plików w zbiorze danych wybrać można odpowiednie licencje i warunki użycia;
 • na stronie rekordu znajduje się sugerowana forma cytowania danych, można także pobrać dane bibliograficzne zbioru w formatach EndNote XML, RIS i BibTEX.

Gdzie szukać więcej informacji?

Warunki korzystania z Repozytorium Danych Społecznych opisane są w regulaminie repozytorium. Dodatkowe informacje na temat serwisu oraz kolekcji znaleźć można w witrynach informacyjnych prowadzonych przez Polskie Archiwum Danych Społecznych i Archiwum Danych Jakościowych. Instrukcja korzystania z repozytorium dostępna jest w serwisie YouTube.

Podsumowanie szkoleń 11 i 18 maja 2021 r.

11 maja 2021 r. odbyło się webinarium na temat Repozytorium Otwartych Danych RepOD, podczas którego zaprezentowano najważniejsze funkcje repozytorium oraz omówiono proces deponowania zestawów danych. Tydzień później, 18 maja odbyło się dwuczęściowe szkolenie z zarządzania danymi badawczymi, które obejmowało prawne i praktyczne aspekty zarządzania danymi i ich otwartego udostępniania. Podczas szkoleń omówiono także założenia i cele projektu Dziedzinowe Repozytoria Danych Badawczych. W szkoleniach udział wzięło łącznie 130 osób.

Kolejne szkolenia odbędą się w czerwcu 2021 r. Informacje na temat terminu wraz z formularzem rejestracji zamieszczone zostaną na stronie.