Repozytoria w rejestrach OpenDOAR i re3data

Wszystkie uruchomione w ramach projektu repozytoria wpisane zostały do rejestru OpenDOAR indeksującego otwarte repozytoria publikacji i danych badawczych oraz rejestru re3data.org indeksującego repozytoria danych badawczych.

OpenDOAR
RepOD: https://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/10112
RDS: https://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/10114
MX-RDR: https://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/10113

Re3data
RepOD: https://www.re3data.org/repository/r3d100011903
RDS: https://www.re3data.org/repository/r3d100013569
MX-RDR: https://www.re3data.org/repository/r3d100013574