Szkolenia przeprowadzone w ramach projektu

Podczas realizacji projektu przeprowadzono 22 szkolenia z zarządzania danymi badawczymi, w których udział wzięło 1411 osób z różnych instytucji naukowych z całej Polski. 2 szkolenia odbyły się w formie stacjonarnej w listopadzie i grudniu 2019 roku, pozostałe z uwagi na ograniczenia wprowadzone podczas pandemii organizowane były online od marca 2020 r. do października 2021 r.

Dodatkowo w ramach działań informacyjnych i promocyjnych w 2021 r. rozpoczęto organizację szkoleń na temat utworzonych w ramach projektu repozytoriów. Zorganizowano 6 szkoleń na temat Repozytorium Otwartych Danych RepOD (łącznie w szkoleniach uczestniczyło 388 osób), 2 szkolenia na temat danych społecznych i Repozytorium Danych Społecznych RDS (204 osoby) oraz 2 szkolenia na temat repozytorium Macromolecular Xtallography Raw Data Repository MX-RDR (25 osób).

Łącznie we wszystkich szkoleniach wzięło udział ponad 2000 osób.