Repozytorium Danych Społecznych (RDS)

Do czego służy repozytorium?
Repozytorium Danych Społecznych (RDS), dziedzinowe repozytorium powstałe w ramach projektu, służy do archiwizacji i udostępnienia wszelkiego typu danych społecznych, zarówno ilościowych, jak i jakościowych.

Kto może korzystać z repozytorium?
Korzystanie z repozytorium jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Z repozytorium korzystać mogą naukowcy chcący udostępnić dane badawcze lub przeprowadzić wtórną analizę danych, nauczyciele akademiccy zainteresowani wykorzystaniem danych w dydaktyce, a także inne osoby z różnych względów poszukujące danych społecznych.

Jak korzystać z repozytorium?
Zasoby widoczne są na stronie i można je swobodnie przeszukiwać i przeglądać bez zakładania konta. Deponowanie danych możliwe jest dla zarejestrowanych użytkowników. Rejestracja w repozytorium jest szybka i bezpłatna.

Kolekcje i zasoby repozytorium

 • Archiwum Danych Jakościowych jest najstarszym polskim archiwum cyfrowym gromadzącym, opracowującym i udostępniającym materiały pochodzące ze społecznych badań jakościowych. Archiwum prowadzi Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
 • Polskie Archiwum Danych Społecznych powołane zostało w celu opracowywania standardów archiwizacji i udostępniania danych pochodzących z badań społecznych o charakterze ilościowym. Archiwum jest wspólnym przedsięwzięciem Instytutu Studiów Społecznych im. prof. Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Funkcje wyróżniające repozytorium RDS

 • schemat metadanych dla nauk społecznych,
 • wybrane słowniki CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives).

Pozostałe funkcje repozytorium

 • zdeponowane dane otrzymują numer DOI (Digital Object Identifier), który zostaje wstępnie przypisany do zestawu podczas deponowania, jeszcze przed publikacją,
 • deponujący ma możliwość ustawienia embargo (maksymalnie 36 miesięcy);
 • opcja wersjonowania umożliwia zdeponowanie kolejnych wersji zbioru, uwzględniających zmiany lub poprawki;
 • w metadanych można wskazać informacje na temat źródła finansowania: instytucji finansującej, programie grantowym, numerze grantu;
 • dane mogą zostać powiązane z innymi obiektami cyfrowymi: publikacjami bądź innymi zestawami danych, dla których wskazać można odpowiedni identyfikator;
 • dla poszczególnych plików w zbiorze danych wybrać można odpowiednie licencje i warunki użycia;
 • na stronie rekordu znajduje się sugerowana forma cytowania danych, można także pobrać dane bibliograficzne zbioru w formatach EndNote XML, RIS i BibTEX.

Gdzie szukać więcej informacji?

Warunki korzystania z Repozytorium Danych Społecznych opisane są w regulaminie repozytorium. Dodatkowe informacje na temat serwisu oraz kolekcji znaleźć można w witrynach informacyjnych prowadzonych przez Polskie Archiwum Danych Społecznych i Archiwum Danych Jakościowych. Instrukcja korzystania z repozytorium dostępna jest w serwisie YouTube.