Podsumowanie szkolenia – 31.08.2021

31 sierpnia 2021 r. odbyło się szkolenie z zarządzania danymi badawczymi, podczas którego omówione zostały praktyczne i prawne aspekty zarządzania danymi i ich otwartego udostępniania. W programie szkolenia uwzględniono m.in. polityki otwartości i wytyczne instytucji finansujących badania naukowe, dobre praktyki i zasady FAIR, a także licencje i podstawowe zagadnienia związane z prawem autorskim, ochroną danych osobowych czy komercjalizacją wyników badań. W szkoleniu udział wzięło prawie 80 osób z różnych instytucji naukowych.