Ulotki informacyjne

W zakładce Pliki do pobrania zamieszczony został komplet ulotek informacyjnych dotyczących projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych oraz uruchomionych w ramach projektu repozytoriów: Repozytorium Otwartych Danych RepOD, Repozytorium Danych Społecznych RDS oraz Macromolecular Xtallography Raw Data Repository MX-RDR.