Podsumowanie szkolenia 28.09.2020

Wrześniowe szkolenie z zarządzania danymi badawczymi było dziewiątym spotkaniem organizowanym w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych. Po dwóch warsztatach przeprowadzonych jesienią ubiegłego roku w formie stacjonarnej, w marcu tego roku rozpoczął się cykl comiesięcznych szkoleń zdalnych. Zmiana formy spowodowana pandemią COVID-19 pozwoliła na dotarcie do większej liczby osób zainteresowanych praktycznymi i prawnymi aspektami zarządzania danymi badawczymi. Spotkanie zorganizowane 28 września zgromadziło ponad 80 osób i było największym jak dotąd szkoleniem zorganizowanym w ramach projektu. W sumie we wszystkich dziewięciu szkoleniach udział wzięło ponad 500 osób z całej Polski, przede wszystkim badaczy, ale także bibliotekarzy oraz pracowników biur obsługi projektów badawczych. 

Zarządzanie danymi badawczymi jest aktualnie ważną kwestią dla badaczy w Polsce, w szczególności dla tych, którzy składają bądź planują składać wnioski w konkursach Narodowego Centrum Nauki. W ubiegłym roku instytucja wprowadziła obowiązek sporządzania planów zarządzania danymi badawczymi, a w tym roku politykę dotyczącą otwartego dostępu do publikacji naukowych, obejmującą także powiązane z publikacjami dane badawcze. Wymogi instytucji finansujących badania naukowe – Komisji Europejskiej w programie Horyzont 2020 oraz Narodowego Centrum Nauki – omawiane są podczas pierwszej części szkolenia. Tematycznie obejmuje ona także m.in. korzyści płynące z prawidłowego zarządzania danymi badawczymi, zasady FAIR czy najważniejsze zasady selekcji i przygotowania danych do udostępnienia. Druga część szkolenia poświęcona jest kwestiom prawnym i przybliża otwarte dane badawcze z perspektywy prawa własności intelektualnej, ochrony danych osobowych czy planów komercjalizacji wyników badań naukowych. Omawiane są także wolne licencje (Creative Commons i Open Data Commons).