Nowe kolekcje instytucjonalne

W Repozytorium Otwartych Danych RepOD tworzone są kolekcje instytucjonalne gromadzące dane wytwarzane w ramach badań prowadzonych przez polskie uczelnie i instytuty.  Porozumienia w tym zakresie zawarto z kolejnymi instytucjami: Instytutem Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetem Zielonogórskim, Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla i Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie. W sumie z możliwości deponowania danych w RepOD korzysta już ponad 10 instytucji. Udostępnione kolekcje instytucjonalne można przejrzeć po zaznaczeniu “Organizacja lub instytucja” w filtrze “Kategoria kolekcji”. W nadchodzących miesiącach uruchamiane będą kolejne.

Podsumowanie szkolenia – 24.09.2021

24 września 2021 r. odbyło się szkolenie z zarządzania danymi badawczymi, w którym wzięło udział ponad 75 osób z różnych instytucji naukowych. Szkolenie dotyczyło praktycznych i prawnych aspektów zarządzania danymi i ich otwartego udostępniania, a także korzystania z repozytoriów uruchomionych w ramach projektu. 

Prezentacja na Open Science Fair

22 września 2021 r. projekt zaprezentowany został na konferencji Open Science Fair 2021. Wystąpienie pt. “Fostering Institutional Collaboration through Disciplinary Open Research Data Repositories project” dotyczyło współpracy międzyinstytucjonalnej w ramach projektu oraz kolekcji instytucjonalnych prowadzonych w Repozytorium Otwartych Danych RepOD.

Webinarium: Dane badawcze w naukach społecznych. Prezentacja Repozytorium Danych Społecznych – 28.09.2021

Zapraszamy na webinarium „Dane badawcze w naukach społecznych. Prezentacja Repozytorium Danych Społecznych”, które odbędzie się 28 września 2021 r. o godzinie 10:00. Szkolenie organizowane jest przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Studiów Społecznych im. Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.

Program szkolenia:

09:50-10:00 – Czas na zalogowanie się i sprawdzenie ustawień technicznych

10:00-10:15 – Wprowadzenie – kilka słów o nas…
…czyli kilka słów o projekcie „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych” oraz o Polskim Archiwum Danych Społecznych (PADS), Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN (ADJ) i Repozytorium Danych Społecznych (RDS)

10:15-10:30 – Co to są „dane badawcze” i jak się dziś o nich mówi?

 • dane: badawcze, społeczne, surowe – próba definicji
 • uniformizacja podejścia do danych badawczych w ramach różnych dyscyplin?
 • „zarządzanie danymi” – odczarujmy tę frazę
 • nurt „open science” a dane badawcze
 • specyfika nauk (i danych) społecznych

10:30-10:45 – Jak i gdzie archiwizować i udostępniać dane z badań społecznych?

 • zasady FAIR
 • repozytoria i archiwa danych – rodzaje, przykłady
 • repozytoria i archiwa danych – infrastruktura w Polsce
 • nowy(?) zawód: data steward

10:45-11:30 Repozytorium Danych Społecznych (RDS) – prezentacja

 • powstanie RDS
 • RDS dzisiaj – zasięg działania, współpraca instytucjonalna
 • jak przygotować dane do udostępniania w RDS?
 • jak udostępnić dane w RDS (lub skorzystać z tych, które udostępnił kto inny)?

11:30-11:45 – Dylematy badaczy społecznych w kontekście udostępniania danych – wprowadzenie i dyskusja

11:45-12:00 – Przerwa

12:00-13:30 – Prawne aspekty udostępniania danych badawczych

 • Dane badawcze jako przedmiot regulacji prawnej
 • Udostępnianie danych badawczych z perspektywy prawa własności intelektualnej
 • Udostępnianie danych badawczych z perspektywy ochrony danych osobowych
 • Stosowanie wolnych licencji (Creative Commons i Open Data Commons)
 • Kodeksy etyczne

Webinarium poprowadzą: dr Marcin W. Zieliński (ISS UW, IFiS PAN), dr Danuta Życzyńska-Ciołek (IFiS PAN) oraz – w części prawnej – dr Krzysztof Siewicz i Katarzyna Gaczyńska (ICM UW, Platforma Otwartej Nauki).

Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o zapisy poprzez formularz rejestracyjny. Aktualnie do wyboru są dwa szkolenia, prosimy o wskazanie właściwego w formularzu rejestracyjnym. Zarejestrowane osoby otrzymają z platformy ClickMeeting mailowe zaproszenie wraz z instrukcjami, jak dołączyć do spotkania.

Szkolenie z zarządzania danymi badawczymi – 24.09.2021

Zapraszamy na szkolenie z zarządzania danymi badawczymi, które odbędzie się 24 września (piątek) o godz. 12:00 na platformie ClickMeeting.

Program szkolenia:

12:00 – 12:15 Wprowadzenie poświęcone realizowanemu projektowi

12:15 – 13:45 Część 1: Przygotowanie danych badawczych do udostępniania

 1. Dane badawcze – definicje
 2. Korzyści płynące z prawidłowego zarządzania danymi badawczymi
 3. Plan Zarządzania Danymi (Data Management Plan; DMP)
 4. Dane w Horyzoncie 2020 i grantach NCN
 5. Selekcja i przygotowywanie danych do udostępnienia

13:45 – 14:15 Przerwa

14:15 – 16:00 Część 2: Prawne aspekty udostępniania danych badawczych

 1. Dane badawcze jako przedmiot regulacji prawnej
 2. Udostępnianie danych badawczych z perspektywy prawa własności intelektualnej
 3. Udostępnianie danych badawczych z perspektywy ochrony danych osobowych
 4. Udostępnianie danych badawczych a komercjalizacja wyników badań naukowych
 5. Stosowanie wolnych licencji (Creative Commons i Open Data Commons)

Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o zapisy poprzez formularz rejestracyjny.  Aktualizacja, 21.09.2021: rejestracja zakończona. Zarejestrowane osoby otrzymają z platformy ClickMeeting mailowe zaproszenie wraz z instrukcjami, jak dołączyć do spotkania.