Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji szkoleń w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych. Szkolenia organizowane są przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego;
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 5. Podanie danych jest dobrowolne jednakże konieczne w celu wzięcia udziału w wyżej wspomnianych szkoleniach;
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 7. Dane przechowywane będą do odwołania zgody;
 8. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu;
 11. Dodatkowe pytania należy kierować na adres odo@icm.edu.pl;
 12. Dodatkowe pytania oraz odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych należy kierować na adres: lodo@icm.edu.pl.