O projekcie

Projekt „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych”, który rozpoczął się 1 sierpnia 2018 roku, ma na celu poprawę dostępności zasobów nauki dzięki ich udostępnieniu w repozytoriach otwartych danych badawczych, a także poprawę jakości udostępnianych danych i metadanych oraz ułatwienie ich lepszego wykorzystania. Będzie to możliwe dzięki utworzeniu i uruchomieniu trzech repozytoriów: repozytorium ogólnego przeznaczenia oraz dwóch repozytoriów dziedzinowych, przeznaczonych dla danych społecznych i danych krystalograficznych. W rezultacie zostanie udostępnionych ponad 600 zbiorów danych (400 zbiorów danych społecznych, 200 zbiorów danych krystalograficznych oraz co najmniej 20 innych zbiorów danych badawczych). W przyszłości, w oparciu o opracowane w ramach projektu oprogramowanie, dużo łatwiejsze będzie również tworzenie kolejnych repozytoriów dziedzinowych.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia i warsztaty dotyczące zarządzania danymi badawczymi i ich udostępniania, z których będą mogli skorzystać badacze z różnych części Polski.  W ramach projektu zostaną też przygotowane i udostępnione materiały informacyjne i edukacyjne (dostępne w podzakładce „Materiały”).

Projekt, za którego realizację w ramach Uniwersytetu Warszawskiego odpowiadają Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego oraz Instytut Studiów Społecznych im. Roberta Zajonca, realizowany jest w partnerstwie z Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu. ​

​Łączna wartość projektu wynosi 4 998 889 PLN (w tym środki wspólnotowe 4 230 559,76 PLN, budżet państwa 768 329,24 PLN), a okres jego trwania – 36 miesięcy.​