Szkolenia z zarządzania danymi badawczymi

26 listopada i 3 grudnia 2019 r. odbyły się pierwsze szkolenia z zarządzania danymi badawczymi w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych.

W spotkaniach zorganizowanych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu oraz w Collegium Chemicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uczestniczyło w sumie 39 osób – badaczy, bibliotekarzy i pracowników uczelni wspierających naukowców w realizacji projektów badawczych. Podczas szkoleń omówione zostały najważniejsze zasady i dobre praktyki zarządzania danymi badawczymi, a także praktyczne i prawne aspekty udostępniania danych w sposób otwarty. Zaprezentowany został także sam projekt Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych – tworzone w jego ramach repozytoria, a także dostępne materiały informacyjne i edukacyjne.

Kolejne szkolenia w ramach projektu odbędą się w 2020 roku.

Szkolenie dla realizatorów projektu

W dniu 4 listopada 2019 roku realizatorzy projektu odbyli szkolenie z zarządzania i przechowywania danych badawczych, które poprowadził Shanmugasundaram Venkataraman z Digital Curation Centre z Uniwersytetu w Edynburgu.

Podczas  pierwszej części szkolenia realizatorzy projektu dowiedzieli się więcej na temat samego procesu przechowywania danych badawczych,  zarządzania nimi oraz ich ochrony. Otrzymali m.in. wskazówki, dotyczące tego, jak przygotowywać metadane, w oparciu o jakie licencje można nimi zarządzać oraz jak prowadzić repozytoria danych badawczych. Omawiane treści uwzględniały koncepcję FAIR oraz otwarte zasoby.

Druga część szkolenia poświęcona była planom zarządzania danymi badawczymi (DMP) i koncentrowała się głównie na tym, co powinno znaleźć się w dokumencie DMP. Na koniec sesji teoretycznych, uczestnicy szkolenia wzięli udział w ćwiczeniach, podczas, których mieli okazję przyjrzeć się różnym standardom wymaganym w projektach i spróbować dostosować je tak, aby stworzyć dobry model zarządzania danymi badawczymi. Oprócz tego, przećwiczyli tworzenie własnego planu zarządzania danymi badawczymi z uwzględnieniem perspektywy badacza.

Broszura „Jak korzystać z zasobów w repozytoriach danych”

Broszura „Jak korzystać z zasobów w repozytoriach danych” jest już dla Państwa dostępna w zakładce „Pliki do pobrania”. Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.

W broszurze przybliżamy tematykę funkcjonowania repozytoriów danych badawczych. Dowiedzą się z niej Państwo m.in. gdzie szukać danych badawczych, jak korzystać z repozytoriów danych i jakie funkcjonalności one oferują.

Oprócz przedstawienia Państwu podstawowych zagadnień technicznych związanych z pracą z danymi badawczymi, tj. np. ich wyszukiwanie czy udostępnianie, opisujemy również aspekty prawne korzystania z danych badawczych.

Wszystkich zainteresowanych tą tematyką zapraszamy również do udziału w bezpłatnych szkoleniach, o których dowiedzą się Państwo więcej z zakładki „Szkolenia”.

Broszura „Selekcja i przygotowanie danych badawczych do udostępnienia”

Broszura „Selekcja i przygotowanie danych badawczych do udostępnienia” jest już dla Państwa dostępna w zakładce „Pliki do pobrania”. Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.

Dowiedzą się Państwo z niej m.in. jak przygotować dane badawcze do udostępnienia, jak zapewnić otwarty dostęp do Państwa danych i jak je powiązać z innymi danymi badawczymi. Ponadto poruszamy kwestie etyczności w udostępnianiu danych, kosztów i zasobów oraz ich bezpieczeństwa.

Wszystkich zainteresowanych tą tematyką zapraszamy również do udziału w bezpłatnych szkoleniach, o których dowiedzą się Państwo więcej z zakładki „Szkolenia”.

Szkolenie w Poznaniu – 3.12.2019

ZAPROSZENIE

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie organizowane wspólnie przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW) oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Zarządzanie danymi badawczymi

Szkolenie odbędzie się w dniu 3 grudnia 2019 roku w sali 2.57 (Sali Posiedzeń Rady Wydziału Chemii) w Collegium Chemicum, przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8 (dawniej ul. Umultowska 89b), na Kampusie Morasko w Poznaniu.

Czytaj dalej Szkolenie w Poznaniu – 3.12.2019