Szkolenie w Poznaniu – 3.12.2019

ZAPROSZENIE

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie organizowane wspólnie przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW) oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Zarządzanie danymi badawczymi

Szkolenie odbędzie się w dniu 3 grudnia 2019 roku w sali 2.57 (Sali Posiedzeń Rady Wydziału Chemii) w Collegium Chemicum, przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8 (dawniej ul. Umultowska 89b), na Kampusie Morasko w Poznaniu.

Szkolenie obejmuje dwa bloki zagadnień: (1) praktyczne aspekty zarządzania danymi badawczymi, w szczególności plany zarządzania danymi i otwarte udostępnianie danych oraz (2) aspekty prawne. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy naukowców w zakresie selekcji i przygotowania danych do udostępnienia w otwartych repozytoriach, a także przybliżenie związanych z tym kwestii prawnych. 

Szkolenie odbędzie się w ramach projektu „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych”, realizowanego przez ICM UW w partnerstwie z Instytutem Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca, Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu. Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 2.3.1 (Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki) Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zarejestrowanie się poprzez formularz na stronie internetowej projektu https://drodb.icm.edu.pl/  (w zakładce Szkolenia – Formularz rejestracyjny).

Zapraszamy również do zapoznania się z programem wydarzenia zamieszczonym poniżej.

Zaproszenie i program szkolenia Poznań