Podsumowanie szkolenia 23.11.2020

Przeprowadzone 23 listopada szkolenie z zarządzania danymi badawczymi było jedenastym spotkaniem tego typu zorganizowanym w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych. Podczas szkolenia omówione zostały praktyczne i prawne aspekty zarządzania danymi badawczymi, aktualne polityki otwartości Komisji Europejskiej oraz Narodowego Centrum Nauki, a także najważniejsze funkcje repozytoriów danych badawczych uruchomionych w ramach projektu. W szkoleniu, zorganizowanym we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, uczestniczyło ponad 70 osób.