Podsumowanie szkolenia – 23.06.2021

23 czerwca odbyło się kolejne webinarium na temat Repozytorium Otwartych Danych (RepOD). Podczas szkolenia omówione zostały najważniejsze funkcje repozytorium, proces deponowania danych badawczych oraz zasady FAIR. Poruszono także temat kolekcji instytucjonalnych, które umożliwiają gromadzenie w jednym miejscu danych badawczych wytwarzanych w ramach badań prowadzonych w polskich instytucjach naukowych. W szkoleniu udział wzięło 90 osób z różnych instytucji naukowych.