Podsumowanie szkolenia 26.10.2020

26 października odbyło się szkolenie z zarządzania danymi badawczymi zorganizowane w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych. Podczas spotkania omówione zostały praktyczne i prawne aspekty zarządzania danymi badawczymi, a także najważniejsze funkcje repozytoriów danych badawczych uruchomionych w ramach projektu. W spotkaniu uczestniczyło ponad 70 osób z różnych instytucji naukowych.