Prezentacja projektu podczas CESSDA Data Day

18 marca 2021 r. odbył się CESSDA Data Day poświęcony gromadzeniu danych społecznych oraz prowadzeniu archiwów i repozytorium danych społecznych w Polsce.

W programie porannej sesji znalazło się wystąpienie „New Infrastructure for Opening Social Science Data” na temat Repozytorium Danych Społecznych (RDS), które uruchomione zostało w 2020 roku w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych. Przedstawiono założenie, cele i rezultaty projektu, a także techniczne aspekty działania repozytorium.

Repozytorium Danych Społecznych otwarte dla wszystkich zainteresowanych użytkowników i służy do udostępniania danych jakościowych oraz ilościowych. Serwis prowadzony jest przez Instytut Studiów Społecznych in. Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Wszystkie prezentacje z CESSDA Data Day udostępnione zostały na stronie wydarzenia.  Z podsumowaniem całego wydarzenia zapoznać się można na stronie Platformy Otwartej Nauki.