Podsumowanie szkolenia 22.03.2021

Ponad 80 osób wzięło udział w szkoleniu z zarządzania danymi badawczymi, które odbyło się 22 marca 2021 r. Podczas szkolenia przedstawione zostały praktyczne i prawne aspekty zarządzania danymi i ich otwartego udostępniania, m.in. korzyści i dobre praktyki, polityki otwartości w zakresie danych czy wolne licencje. Zaprezentowane zostały także cele i założenia projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych oraz uruchomione w ramach projektu repozytoria.

Kolejne szkolenie z zarządzania danymi badawczymi odbędzie się w kwietniu. Szczegółowe informacje wraz formularzem rejestracyjnym zamieszczone zostaną na stronie.