Repozytorium Otwartych Danych RepOD

Repozytorium Otwartych Danych RepOD to jedno z trzech repozytoriów stworzonych i uruchomionych w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych. Obecna wersja serwisu zastąpiła wersję pilotażową, która działała od 2015 roku jako repozytorium dla tzw. małych danych, powstających w trakcie prac badawczych prowadzonych przez pojedynczych naukowców lub niewielkie zespoły naukowe. Obecnie repozytorium działa w oparciu o oprogramowanie Dataverse.

Do czego służy repozytorium?
Jako repozytorium ogólnego przeznaczenia służy do otwartego udostępniania wszystkich typów danych badawczych wytworzonych, zebranych lub opisanych na potrzeby działalności naukowej.

Kto może korzystać z repozytorium?
Korzystanie z repozytorium jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Z repozytorium korzystać mogą naukowcy chcący udostępnić dane badawcze, ale także osoby poszukujące danych: dziennikarze, pracownicy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy i wszyscy obywatele.

Jak korzystać z repozytorium?
Zasoby widoczne są na stronie i można je swobodnie przeszukiwać, przeglądać i pobierać bez zakładania konta. Deponowanie danych możliwe jest dla zarejestrowanych użytkowników.

Najważniejsze funkcje repozytorium:

  • zdeponowane dane otrzymują numer DOI (Digital Object Identifier), który zostaje wstępnie przypisany do zestawu podczas deponowania, jeszcze przed publikacją
  • deponujący ma możliwość ustawienia embargo (maksymalnie 36 miesięcy);
  • opcja wersjonowania umożliwia zdeponowanie kolejnych wersji zbioru, uwzględniających zmiany lub poprawki;
  • w metadanych można wskazać informacje na temat źródła finansowania: instytucji finansującej, programie grantowym, numerze grantu;
  • dane mogą zostać powiązane z innymi obiektami cyfrowymi: publikacjami bądź innymi zestawami danych, dla których wskazać można odpowiedni identyfikator;
  • dla poszczególnych plików w zbiorze danych wybrać można odpowiednie licencje i warunki użycia;
  • na stronie rekordu znajduje się sugerowana forma cytowania danych, można także pobrać dane bibliograficzne zbioru w formatach EndNote XML, RIS i BibTEX.

Gdzie szukać więcej informacji?
Warunki korzystania z Repozytorium Otwartych Danych RepOD opisane są w regulaminie repozytorium. Dodatkowe informacje na temat serwisu znaleźć można w witrynie informacyjnej.